Bataviaasch Nieuwsblad

1937 | 1938 | 1939 | 1940

Gedigitaliseerde artikelen

Alle artikelen


Bataviaasch Nieuwsblad (1937-1940)

 

Op zoek naar een oude romance (Bruce Lockhart: Return to Malaya) LII (1937) 7 Juli [‘geschr. Tjitjoeroeg’]


Van zuiver en onzuiver sentiment (T. Volker: Gedichten; G.H. 's-Gravesande: Nachtelijke Vangst) LII (1937) 14 Juli

VW 6 195-198


De planter in de literatuur (Beb Vuyk: Duizend Eilanden) LII (1937) 4 Aug.
[‘geschr. Tjitjoeroeg’]

VW 6 190-193


De Christelijke Discipline (Menno ter Braak: Van oude en nieuwe Christenen) LII (1937) 18 Aug. [‘geschr. Tjitjoeroeg’]

VW 6 198-203


Zaak van intellectueel geweten (André Gide: Retour de l'U.R.S.S.; Retouches à mon Retour de l'U.R.S.S.) LII (1937) 1 Sept


De beteekenis van Multatuli (Multatuli: Bloemlezing. Samengesteld door S. van Praag) LII (1937) 27 Oct

Toppen in politieke romankunst (Martin-Luis Guzman: In de schaduw van den Leider) LII (1937) 19 Nov

VW 6 203-209

‘Een mensch van wien men houdt’. (J. Greshoff: Gedichten, 3e druk) LII (1937) 24 Nov. [‘Geschr. Garoet’]

VW 6 209-213

De poëzie van Hendrik de Vries (Hendrik de Vries: Nergal; Geïmproviseerd Bouquet; Atlantische Balladen) LII (1937) 8 Dec. [‘Geschr. Garoet’]

VW 6 217-221

Kroniek van de poëzie (D.A.M. Binnendijk: Onvoltooid Verleden) LII (1937) 22 Dec

VW 6 237-239

Cultuur in en uit de lommerd (Lodewijk van Deyssel: Uit het leven van Frank

Rozelaar) LIII (1938) 22 Jan

Boeken met een dubbelen bodem (Willem Elsschot: Pensioen) LIII (1938) 29 Jan. [‘Geschr. Batavia, hotel’]

VW 6 221-224

Het laatste boek van Slauerhoff (J. Slauerhoff: De Opstand van Guadalajara) LIII (1938) 5 Febr. [‘Geschr. Batavia, hotel’]

VW 6 224-228

De demonen van Bordewijk (F. Bordewijk: De Wingerdrank) LIII (1938) 19 Febr. [‘Geschr. Batavia, hotel’]

VW 6 233-237

De verzen van A. Roland Holst (A. Roland Holst: Een Winter aan Zee) LIII (1938) 19 Maart [‘Geschr. Batavia, Molenvliet West 9a’]

VW 6 239-245

Nijhoff, een verfijnd talent (M. Nijhoff: Nieuwe Gedichten; Jan Engelman: Het bezegeld Hart) LIII (1938) 26 Maart [‘Geschr. Batavia Molenvliet’]

VW 6 245-252

Herwaardeering in herdrukken (Constant van Wessem: Celly; J. Greshoff: Rebuten) LIII (1938) 9 April [‘Geschr. Batavia Molenvliet’]

VW 6

De noodlotsidee bij Van Schendel (Arthur van Schendel: De Grauwe Vogels) LIII (1938) 16 April [‘Geschr. Batavia, Molenvliet’]

VW 6 258-263

Beb Vuyk's opinie over onze koloniale letteren (Maurits, Mevrouw Székely-Lulofs en wat anderen) LIII (1938) 29 April [‘Geschr. Sitoe-goenoeng’]

VW 6 263-268


De liefheid en het ‘roddelen’ bij Annie Foore (Bij een herlezing van Annie Foore's ‘Bogoriana’) LIII (1938) 7 Mei [‘Geschr. Sitoe-goenoeng’]

VW 6 268-275


Vestdijk, de veelzijdig begaafde (S. Vestdijk: Narcissus op Vrijers-voeten) LIII (1938) 16 Juli [‘Geschr. Batavia, Molenvliet’]

VW 6 275-280


In het Spaanse Strijdgewoel (A. Malraux: L'Espoir) LIII (1938) 23 Juli. 


‘Erflaters van onze beschaving’ (Jan en Annie Romein: Erflaters van onze Beschaving I) LIII (1938) 6 Aug. [‘Geschr. Meester-Cornelis, Gedong Menu’]

VW 6 281-285

Woordvoerder van het Modernisme (H. Marsman: Verzameld Werk) LIII (1938) 20 Aug. [‘geschr. Mr. Cornelis’]

VW 6 286-292

Vrouwenleed in de literatuur (Gerard Walschap: Sybille) LIII (1938) 3 Sept.[‘Geschr. Rantjasoeni’]

VW 6 303-309


Onze Letteren in het Fransch (Johannes Tielrooy: Panorama de la littérature hollandaise contemporaine) LIII (1938) 24 Sept

VW 6 311-316

Om de vrijheid van de kunst (‘Dichter en Maatschappij’. Bijeengebracht door J.W. van Dijk) LIII (1938) 15 Oct

‘Dichterschap en Werkelijkheid’ (‘Dichterschap en Werkelijkheid’. Geïll.
Literatuurgeschiedenis van Noord- en Zuid-Nederland en Zuid-Afrika. Onder redactie van W.L.M.E. van Leeuwen)
* LIII (1938) 24 Dec. [‘Geschr. Bandoeng’]

VW 6 333-338

‘De Spaansche Tragedie’ (Jef Last: De Spaansche Tragedie) LIII (1938) 31 Dec

VW 6 324-329


Herinneringen aan Slauerhoff (Constant van Wessem: Slauerhoff-Herinneringen) LIV (1939)7 Jan. [‘Geschr. Bandoeng’]

VW 6 329-333

‘Erflaters van onze beschaving’ (Jan en Annie Romein: Erflaters van onze
Beschaving II)
LIV (1939) 14 Jan. [‘Geschr. Bandoeng’]

VW 6 342-349

Een dichter van eenvoud en stilte (Jan van Nijlen: Gedichten, 1906-1938) LIV (1939) 21 Jan. [‘Geschr. Bandoeng’]

VW 6 349-354


Een nieuwe schrijversgeneratie (Bij het eerste nummer van ‘Werk’) LIV (1939) 11 Febr. [‘Geschr. Bandoeng’]

VW 6 354-360

Van Schendel's nieuwe verschijning (Arthur van Schendel: De wereld een dansfeest; Nachtgedaanten) LIV (1939) 18 Febr. [‘Geschr. Bandoeng’]

VW 6 361-366

Kelk als dichter en kritikus (C.J. Kelk: Rondom tien gestalten) LIV (1939) 25 Febr. [‘Geschr. Bandoeng’]

VW 6 366-371

Een Indisch journalist als dichter (Willem Brandt: Oostwaarts; Tropen) LIV (1939) 11 Maart [‘Geschr. Bandoeng’]

VW 6 372-382

Een griezelverhaal van de Oudheid (S. Vestdijk: De Nadagen van Pilatus) LIV (1939) 18 Maart [‘Geschr. Bandoeng, even hiervoor begon de ruzie met Versteeg, wd. hoofdredacteur v/h Bat. Nwsblad (Ritman was in Europa)’]

VW 6 382-389

Een historicus onder verdenking (Jan en Annie Romein: Erflaters van onze
Beschaving III)
LIV (1939) 8 Juli [‘Geschr. in Buitenzorg na ruzie met Versteeg en pauze in medewerking’]

VW 6 389-396

Holland heeft een nieuw talent (Adriaan van der Veen: Oefeningen; Geld speelt de groote rol) LIV (1939) 15 Juli [‘Geschr. Buitenzorg’]

VW 6 399-404

Van goede en slechte bloemlezingen (Dichters van dezen tijd, 13e druk. Bezorgd door J. Greshoff; R. van Lier: Praehistorie) LIV (1939) 22 Juli.

VW 6 404-411


Eerste dagen van het Bataviaasch Genootschap, LIV (1939) 5 Aug. Willem van Hogendorp's Indische Jaren, LIV (1939) 12 Aug.

Het leven van Dirk van Hogendorp, LIV (1939) 26 Aug.


P.H. Ritter over literaire critiek (Bij Dirk Coster: Het tweede boek der Marginalia)  LIV (1939) 16 Sept. [‘Geschr. a/b v.d. Stentor, Ind. Oceaan in Augustus, half zeeziek’]

VW 6 411-419

‘Het laatste huis van de wereld’ (Beb Vuyk: Het laatste Huis van de Wereld; Gerard Walschap: Het Kind) LIV (1939) 28 Oct.

VW 6 419-426

Over Menno ter Braak en S. Vestdijk (Menno ter Braak: In gesprek met de Vorigen; S. Vestdijk: Lier en Lancet) LIV (1939) 11 Nov. [‘Bergen-binnen, 12 Oct. '39’]

VW 6 426-435

Alleen de boomen zijn gebleven (Arthur van Schendel: De Zeven Tuinen; Anders en Eender) LIV (1939) 25 Nov

VW 6 439-447

Een Kruistocht tegen het Onrecht (Jef Last: De Vliegende Hollander; Zuiderzee) LIV (1939) 2 Dec

VW 6 447-454

Een Kunstbijbel voor de Huiskamer (Schrijvers en Schilders. De mooiste verhalen en liederen uit Noord- en Zuid-Nederland van Veldeke tot Vestdijk. Verzameld door W.L.M.E. van Leeuwen) LIV (1939) 9 Dec

VW 6 454-459


De poëzie van Clara Eggink (Clara Eggink: Schaduw en Water; Het Schiereiland) LIV (1939) 16 Dec

VW 6 461-468

De ‘dingtaal’ van een debutant. (H.A. Gomperts: Dingtaal) LIV (1939) 23 Dec

VW 6 468-474

Tafelkout in het Mysterieuze (In Aanbouw. Literaire Almanak. Samengesteld door K. Lekkerkerker) LV (1940) 6 Jan

VW 6 481-485


Onze Letteren in honderd deelen (Bibliotheek der Nederlandse Letteren, I, II) LV (1940) 13 Jan.

VW 6 488-494


Onze Letteren in honderd deelen (Bibliotheek der Nederlandse Letteren, III, IV, V) LV (1940) 27 Jan

VW 6 495-500

Nieuwe ‘Poëzie-Bijbel’ verschenen (Spiegel van de Nederlandsche Poëzie door alle eeuwen. Samengesteld door Victor E. van Vriesland) LV (1940) 3 Febr
VW 6 500-507

Socialisme en kunstenaarschap (Uit het werk van Frank van der Goes) LV (1940) 10 Febr

Verwey rekent af met Van Eeden (Albert Verwey: Frederik van Eeden) LV (1940) 17 Febr

Pro en contra Multatuli (Dr J. Zwart: A.J. Duymaer van Twist*; De Waarheid over Multatuli en zijn gezin door de Schoondochter*) LV (1940) 24 Febr

Melis Stoke als Indisch auteur (Melis Stoke: De Razende Berg) LV (1940) 27 April

VW 6 513-519

De poëzie van Garmt Stuiveling (Garmt Stuiveling: Tegen de Stroom; Erasmus) LV (1940) 4 Mei

VW 6 519-526

Nieuw tijdschrift der Jongeren (Bij een nieuw tijdschrift: Criterium nos 1 en 2) LV (1940) 11 Mei

VW 6 526-532


Poëzie op Amsterdamsch Peil (Jac. van Hattum: De Pothoofdplant; Frisia non cantat; Drie op één Perron; Bilzenkruid) LV (1940) 18 Mei

VW 6 533-539


Dichters van het Berijmd Cynisme (Gerard den Brabander: Vaart; Gebroken Lier; Opus 5; Drie op één Perron) LV (1940) 25 Mei

VW 6 539-546

Een slotartikel over de ‘Amsterdamse School’, een bespreking van de poëzie van Ed. Hoornik, en wellicht andere artikelen zijn in de Duitse bezettingstijd verloren gegaan.

 

Lees voor een karakteristiek en de geschiedenis van Bataviaasch Nieuwsblad (1903-1942): Gerard Termorshuizen, Realisten en reactionairen, een geschiedenis van de Indisch-Nederlandse pers 1905-1942, 2011, Nijgh & Van Ditmar/ Amsterdam en KITLV Uitgeverij/Leiden, blz. 505.


terug naar lijst periodieken