Digitale secundaire literatuur bij de DBNL

Manu van der Aa, ‘Michel Seuphor, Alice Nahon & Eddy du Perron Manu van der Aa’ In: Vlaanderen. Jaargang 51 (2002)
Manu van der Aa, ‘Manu van der Aa Ontdaan van haar E. du Perron achter porno van Pierre Louÿs’ In: De Parelduiker. Jaargang 4 (1999)
Manu van der Aa, ‘[Nummer 3]’, ‘Manu van der Aa Alice Nahon en haar omgang met Gerard Walschap en Eddy du Perron’ In: Zacht Lawijd. Jaargang 7 (2007-2008)
Manu van der Aa, Gie van den Berghe en Erik de Smet, ‘Forum’ In: Streven. Vlaamse editie. Jaargang 58 (1990-1991)
Kader Abdolah, ‘Kader Abdolah Een gouden handdruk voor Du Perron’ In: Zacht Lawijd. Jaargang 6 (2006-2007)
L.F. Abell, ‘L.F. Abell Simone Sechez’ In: Vestdijkkroniek. Jaargang 1985 (1985)
W.J. van den Akker en G.J. Dorleijn, 'Poetica en literatuurgeschiedschrijving' (1991)
W.J. van den Akker, ‘Poetica en literatuurgeschiedschrijving’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 84 (1991)
Peter Altink, Het Duitslandbeeld van Menno ter Braak (1999)
Ton Anbeek, ‘9 ‘Forum’ voorbij? ‘“Criterium”-poëzie’’ In: Geschiedenis van de literatuur in Nederland, 1885-1985 (1999)
Ton Anbeek, ‘8 De vent ‘Forum’ over proza en poëzie’ In: Geschiedenis van de literatuur in Nederland, 1885-1985 (1999)
Hans Anten, Van realisme naar zakelijkheid (1982)
Hans Anten, ‘H. Anten ‘Niets wordt beschreven, alles is er’ Nijhoff, Du Perron en Constant van Wessems ‘Bijleveld-bundel’’ In: Traditie en vernieuwing. Opstellen aangeboden aan A.L. Sötemann (1985)
Felix Augustin, Rein Blijstra, N.A. Donkersloot, Anton van Duinkerken, Aleksej Hackel, Albert Helman, C.J. Kelk, H.E.H. van Loon, H. Marsman en B. Roest Crollius, ‘Critisch Bulletin’ In: De Stem. Jaargang 20 (1940)
Wilbert Bank, Fred Batten, J. Bernlef, Lieuwe Brouwers, A.L. Constandse, R.A. Cornets de Groot, Guy Kilian en Annie Romein-Verschoor, ‘Kroniek & Kritiek’ In: De Gids. Jaargang 132 (1969)
Fred Batten en A.A.M. Stols, Bibliographie van de werken van Charles Edgar du Perron (1948)
Fred Batten, ‘Bij een debuut van Du Perron Fred Batten’ In: Tirade. Jaargang 17 (nrs. 183-192) (1973)
E.M. Beekman, ‘V De twintigste eeuw’, ‘13 E. du Perron (1899-1940): het huis van de herinnering’ In: Paradijzen van weleer (1998)
E.M. Beekman, ‘Grounds for Memory Colonial Literature from the Former Dutch East Indies’ In: The Low Countries. Jaargang 1 (1993-1994)
Klaus Beekman, Jeroen Jansen, Nico Laan, Anneke Reitsma en H. Struik, ‘Literatuur-recensies’ In: Literatuur. Jaargang 12 (1995)
Joop van den Berg, ‘Het land van herkomst Lessen in onvermogen Joop van den Berg’ In: Indische Letteren. Jaargang 5 (1990)
C. Bittremieux, ‘Du Perron aan de Universiteit door C. Bittremieux’ In: Tirade. Jaargang 4 (nrs. 37-48) (1960)
Rein Blijstra, ‘r. blijstra / 'n herinnering aan e. du perron’ In: Maatstaf. Jaargang 20 (1972-1973)
J.C. Bloem, ‘Het goed recht van het Essay’ In: Den Gulden Winckel. Jaargang 30 (1931)
J.C. Bloem, ‘Het goed recht van het Essay’ In: Den Gulden Winckel. Jaargang 30 (1931)
Gerrit Borgers, ‘XI. in miavoye, 1927-1928’, ‘1. Correspondentie uit september en oktober 1927’ In: Paul van Ostaijen. Een documentatie (1996)
Gerrit Borgers, H.A. Gomperts, Jan Hulsker, Elisabeth du Perron-de Roos en Ellen Warmond, E. du Perron (1980)
Gerrit Borgers, ‘X. terug in antwerpen, 1926-1927’, ‘1. Activiteiten en correspondentie in 1926’ In: Paul van Ostaijen. Een documentatie (1996)
Gerrit Borgers, ‘6. Zomer 1927’ In: Paul van Ostaijen. Een documentatie (1996)
Gerrit Borgers, ‘2. Correspondentie uit november en december 1927’ In: Paul van Ostaijen. Een documentatie (1996)
Gerrit Borgers, ‘3. Correspondentie uit 1928’ In: Paul van Ostaijen. Een documentatie (1996)
Gerrit Borgers, ‘5. Begin 1927’ In: Paul van Ostaijen. Een documentatie (1996)
Gerrit Borgers, ‘6. Kennismaking met Du Perron en Burssens’ In: Paul van Ostaijen. Een documentatie (1996)
G.J. van Bork, ‘literatuur-nieuws’ In: Literatuur. Jaargang 17 (2000)
G.J. van Bork, Ralf Grüttemeier, Bernt Luger, Dik van der Meulen, R.Th. van der Paardt en P.J. Verkruijsse, ‘Literatuur recensies’ In: Literatuur. Jaargang 8 (1991)
A. Borsboom, ‘Hoofdstuk II Tweede periode. De periode van Politicus zonder Partij: nihilisme en pseudo-vitalisme’ In: Menno ter Braak: onpersoonlijk nihilisme en nihilistische persoonlijkheid (1962)
K.J. Bostoen, ‘Rederijkerij te Batavia Karel Bostoen’ In: De zeventiende eeuw. Jaargang 8 (1992)
H.J. Boukema, Claudia Huisman, P. de Kleijn, Maarten Klein, Reinder P. Meijer, J.J. de Rooij, Reinier Salverda, Thomas F. Shannon en Roland Willemyns, ‘Boekbesprekingen en aankondigingen’ In: Neerlandica extra Muros. Jaargang 1990 (1990)
Erica van Boven, Een hoofdstuk apart. 'Vrouwenromans' in de literaire kritiek 1898-1930 (1992)
Menno ter Braak, ‘Multatuli, Droogstoppel, Havelaar’ In: Verzameld werk. Deel 4 (1951)
Menno ter Braak, ‘Du Perron als maniak’ In: Verzameld werk. Deel 7 (1951)
Menno ter Braak, ‘Schrijver en mens’ In: Verzameld werk. Deel 7 (1951)
Menno ter Braak, ‘Regententragedie’ In: Verzameld werk. Deel 7 (1951)
H. ter Braak, ‘[Nummer 15]’, ‘De menselijke achtergronden van een trucfoto Hans ter Braak’ In: Vestdijkkroniek. Jaargang 1977 (1977)
Menno ter Braak, ‘De Smalle Mensch’ In: In gesprek met de onzen (1946)
Menno ter Braak, ‘Multatuli - Droogstoppel - Havelaar’ In: Vaderlandartikelen 1937 (2009)
Menno ter Braak, ‘Du Perron als maniak’ In: In gesprek met de onzen (1946)
Menno ter Braak, ‘De amateur’ In: Verzameld werk. Deel 6 (1950)
Menno ter Braak, ‘Multatuli - Droogstoppel - Havelaar’ In: Vaderlandartikelen 1937 (2009)
Menno ter Braak, ‘Schrijver en mensch’ In: Vaderlandartikelen 1940 (2009)
Menno ter Braak, ‘Du Perron als maniak’ In: Vaderlandartikelen 1939 (2009)
Menno ter Braak, ‘Kunst en Letteren Indië en Europa’ In: Vaderlandartikelen 1936 (2009)
Menno ter Braak, ‘Roman voor Jane’ In: In gesprek met de onzen (1946)
Menno ter Braak, ‘De stille kracht’ In: Vaderlandartikelen 1936 (2009)
Menno ter Braak, ‘Twee representaties’ In: Vaderlandartikelen 1935 (2009)
Menno ter Braak, ‘Regententragedie’ In: Vaderlandartikelen 1939 (2009)
Menno ter Braak, ‘De smalle mens’ In: Verzameld werk. Deel 5 (1949)
Menno ter Braak, ‘Roman voor Jane’ In: Verzameld werk. Deel 5 (1949)
Menno ter Braak, ‘Twee representaties’ In: Verzameld werk. Deel 5 (1949)
Menno ter Braak, ‘De amateur’ In: In gesprek met de onzen (1946)
Antoine Braet, ‘de vrouw in de poëzie van du perron’ In: Ons Erfdeel. Jaargang 14 (1970-1971)
J.C. Brandt Corstius, G. Kazemier en Garmt Stuiveling, ‘Boekbeoordelingen’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 54 (1961)
C.C. de Bruin, C.C. Uhlenbeck en C.G.N. de Vooys, ‘Boekbeoordelingen.’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 33 (1939)
Raymond Brulez, ‘Twee vrienden’ In: Nieuw Vlaams tijdschrift. Jaargang 22 (1969)
C. Buddingh', ‘C. Buddingh' In memoriam E.du Perron’ In: Tirade. Jaargang 19 (nrs. 201-210) (1975)
F. Bulhof, ‘E. du Perron / Duco Perkens 1899-1940’ In: 't Is vol van schatten hier... (1986)
Piet Calis, G.J. van der Hoek en Bernard Verhoeven, ‘Nieuwe boeken’ In: Roeping. Jaargang 36 (1960-1961)
Piet Calis, ‘Hoofdstuk 6 Libertinage (1): een tijdschrift voor vrienden’ In: De vrienden van weleer. Schrijvers en tijdschriften tussen 1945 en 1948 (1999)
Paul van Capelleveen, ‘Paul van Capelleveen ‘Ik dank voor verdere relatie’ De laatste brieven van E. du Perron aan uitgever L.J.C. Boucher’ In: De Parelduiker. Jaargang 15 (2010)
Paul van Capelleveen en E. du Perron, ‘Paul van Capelieveen ‘Een speciale attractie’ Onbekende brieven van E. du Perron aan uitgever L.J.C. Boucher’ In: De Parelduiker. Jaargang 13 (2008)
J.B. Charles, ‘[Nummer 10/11] Gerrit Achterberg 20 mei 1905/17 januari 1962’, ‘Prof. Mr. W.H. Nagel ‘Schrijvers van nabij’ Over Gerrit Achterberg, de schijngestalten van de persoon en het encanaillement’ In: Maatstaf. Jaargang 11 (1963-1964)
J.B. Charles, ‘58. Wat is een natie? (1).’ In: Hoe bereidt men een ketter (1976)
Juliette Louise Cohen, ‘24 Floris Cohen’ In: 'Geloof mij Uw oprechte en dankbare Vriend'. Brieven uit de Nederlandse letteren, verzameld en van commentaar voorzien door vrienden van Marita Mathijsen, 30 oktober 2009 (2009)
Kees Combat, ‘Kees Combat Lezen in Moesson en Indische Letteren Belangrijke bronnen voor de vakman’ In: Tsjip. Jaargang 5 (1995)
Dirk Coster, ‘Tijdschriftenschouw’ In: Den Gulden Winckel. Jaargang 30 (1931)
Freark Dam, ‘Frysk en frjemd.’ In: De Tsjerne. Jaargang 2 (1947)
Piet Delen en Jaap Goedegebuure, ‘Piet Delen & Jaap Goedegebuure Zendbrieven aan een kleine parochie’ In: De Revisor. Jaargang 3 (1976)
R. Dellaert, G. van Eemeren en P.J. Verkruijsse, ‘Literatuur nieuws’ In: Literatuur. Jaargang 7 (1990)
Jan Deloof, ‘Notices/livres’, ‘A propos du pays d'origine’ In: Septentrion. Jaargang 11 (1982)
Nel van Dijk, De politiek van de literatuurkritiek (1994)
Soewarsih Djojopoespito, ‘Eddy du Perron, de vriend, die nooit gestorven is Suwarsih Djojopuspito’ In: Tirade. Jaargang 17 (nrs. 183-192) (1973)
N.A. Donkersloot, ‘Anthonie Donker Voorronde van een vriendschap Bij oude brieven van E. du Perron’ In: De Nieuwe Stem. Jaargang 18 (1963)
Pierre H. Dubois, ‘Pierre Dubois Rouw over Nederland’ In: Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1945 (1945)
Pierre H. Dubois, ‘Pierre H. Dubois Een vorm van leven’ In: Tirade. Jaargang 21 (nrs. 221-231) (1977)
Anton van Duinkerken, ‘Anton van Duinkerken Serres chaudes’ In: De Gids. Jaargang 126 (1963)
Anton van Duinkerken, ‘Anton van Duinkerken Forum of Areopaag?’ In: De Gemeenschap. Jaargang 9 (1933)
P.L. van Eck jr., Ida Haakman, Amoene van Haersolte, Roel Houwink, F. Jansonius, Martin Permys, Marie Schmitz en A. Wapenaar, ‘[Boekenschouw]’ In: Den Gulden Winckel. Jaargang 23 (1924)
S.A.J. van Faassen, ‘Document Sjoerd van Faassen Een aanvulling op Brieven van E. du Perron’ In: Zacht Lawijd. Jaargang 8 (2009)
S.A.J. van Faassen, ‘Sjoerd van Faassen De publicatiegeschiedenis van de vroege poëzie van Pierre H. Dubois, 1931-1947: ‘een geheime passie onder de oppervlakte’’ In: Jaarboek Letterkundig Museum 10 (2001)
Ant Faber, Briefwisseling tussen Menno ter Braak en Ant Faber 1931-1938 (2009)
Edwin Fagel, ‘Tenslotte zijn onze gevoelens wel het meest onfeilbare in ons Een reconstructie van de poëticale ontwikkeling van E. du Perron’ In: Vooys. Jaargang 19 (2001-2002)
Jane Fenoulhet, ‘Plagiaat en de historische roman: de gevallen Boudier-Bakker en Du Perron Jane Fenoulhet (Londen)’ In: Colloquium Neerlandicum 14 (2000) (2001)
Dorine Fleuren van Hal, Forum 1931-1935 (1986)
H. van Galen Last, ‘Een geëngageerd anti-politikus H. van Galen Last’ In: Tirade. Jaargang 17 (nrs. 183-192) (1973)
H. van Galen Last en Jacques de Kadt, ‘Een omgekeerde Romein H. van Galen Last’ In: Tirade. Jaargang 14 (nrs. 153-162) (1970)
Jacques Gans en E. du Perron, ‘Contraflirt met de Revolutie’ In: Forum. Jaargang 2 (1933)
P. Geyl, ‘P. Geyl Reacties op Ter Braak en Du Perron’ In: De Gids. Jaargang 114 (1951)
P. Geyl, ‘P. Geyl Reacties op Ter Braak en Du Perron’ In: De Gids. Jaargang 114 (1951)
Barend de Goede, ‘Een boek over E. du Perron’ In: Ad Interim. Jaargang 5 (1948)
Jaap Goedegebuure, ‘Jaap Goedegebuure De schrijver voor de spiegel’ In: Tirade. Jaargang 23 (nrs. 242-251) (1979)
Jaap Goedegebuure, ‘Mijn ‘raadsman’ bleef, tot nader order, du Perron J.L. Goedegebuure’ In: Vestdijkkroniek. Jaargang 1975 (1975)
H.A. Gomperts, ‘Barricade’ In: Libertinage. Jaargang 4 (1951)
H.A. Gomperts, ‘H.A. Gomperts De Spoken van Du Perron’ In: Libertinage. Jaargang 1 (1948)
H.A. Gomperts, ‘De eerste onzekere door H.A. Gomperts’ In: Tirade. Jaargang 1 (nrs. 1-12) (1957)
H.A. Gomperts, ‘6. Du Perron’ In: De schok der herkenning (1981)
H.A. Gomperts, ‘7. Multatuli’ In: De schok der herkenning (1981)
H.A. Gomperts, ‘H.A. Gomperts E. du Perron: de creatie van élan’ In: Libertinage. Jaargang 1 (1948)
H.A. Gomperts, ‘H.A. Gomperts E. du Perron: musketier van Java’ In: Libertinage. Jaargang 1 (1948)
Johan Goudsblom, K.L. Poll en Sybe Sybesma, ‘Reacties van lezers’ In: Hollands Weekblad. Jaargang 4 (1962-1963)
Aty Greshoff, ‘Eddy's Brusselse jaren Aty Greshoff’ In: Tirade. Jaargang 18 (nrs. 193-200) (1974)
Léon Hanssen, Sterven als een polemist: Menno ter Braak 1930-1940 (2001)
Wim Hazeu, ‘Simon Vestdijk en E. du Perron Wim Hazeu [Lezing E. du Perron Genootschap, 13 mei 2006 Letterkundig Museum, eerder gepubliceerd in Cahiers voor een lezer 24]’ In: Vestdijkkroniek. Jaargang 2010 (2010)
F.W. van Heerikhuizen, ‘‘Sans famille’’ In: Ad Interim. Jaargang 4 (1947)
Franz Hellens, ‘Franz Hellens Mijn Hollanders’ In: De Gids. Jaargang 120 (1957)
Raymond Herreman, ‘Kroniek der poëzie’ In: Den Gulden Winckel. Jaargang 28 (1929)
Raymond Herreman, ‘Kroniek der poëzie Richard Minne. - J. Greshoff. - E. du Perron.’ In: Den Gulden Winckel. Jaargang 27 (1928)
Arnold Heumakers, ‘Arnold Heumakers Sneuvelen voor de bibliotheek Du Perron, autobiografische romans en cultuurkritiek’ In: De Revisor. Jaargang 29 (2002)
Jacob Hiegentlich, ‘Afscheid van Forum door Jacob Hiegentlich.’ In: De Nieuwe Gids. Jaargang 51 (1936)
Roel Houwink, ‘Kroniek van het proza’ In: Den Gulden Winckel. Jaargang 30 (1931)
Eugène van Itterbeek, ‘une amitié d'intellectuels: du perron et malraux’ In: Septentrion. Jaargang 1 (1972)
G.W.F. Janssen, ‘Stols en Du Perron: ‘Zo gratis mogelijk’... G.W.F. Janssen’ In: Spektator. Jaargang 10 (1980-1981)
Frits Jaquet, ‘E. du Perron en het Landsarchief Frits Jaquet’ In: Indische Letteren. Jaargang 7 (1992)
Henri-Floris Jespers, ‘De Laatste Gids (1930) ‘We zouden die Gids toch eens tot leven moeten brengen...’ Marc. Eemans, Gaston Burssens en E. du Perron: De Laatste Gids, tijdschrift-in-spe ... [Henri-Floris Jespers]’ In: ZL. Jaargang 2 (2002-2003)
Martien J.G. de Jong, ‘Eerste hoofdstuk Expressie - transformatie - formatie’ In: Over kritiek en critici (1977)
Martien J.G. de Jong, ‘Vijfde hoofdstuk Intenties en voorkeuren’ In: Over kritiek en critici (1977)
Jacques de Kadt, ‘Herinneringen aan een nooit verschenen tijdschrift J. de Kadt’ In: Tirade. Jaargang 18 (nrs. 193-200) (1974)
Huug Kaleis, ‘2 In de schaduwen van Ter Braaks Tweede Gezicht’ In: Schrijvers binnenste buiten (1969)
Huug Kaleis, Schrijvers binnenste buiten (1969)
Huug Kaleis, ‘2 Du Perron, Gomperts en de structurenwichelaars’ In: Schrijvers binnenste buiten (1969)
Huug Kaleis, ‘Du Perron, Gomperts en de structurenwichelaars Huug Kaleis’ In: Tirade. Jaargang 11 (nrs. 121-132) (1967)
C.J. Kelk, ‘IX De prozaïsten’ In: Rondom tien gestalten (1938)
G.P.M. Knuvelder, ‘II Prozaschrijvers tussen de oorlogen’ In: Handboek tot de moderne Nederlandse letterkunde (1964)
G.P.M. Knuvelder, ‘VIII De Dertigers’ In: Handboek tot de moderne Nederlandse letterkunde (1964)
Gerrit Komrij, Verzonken boeken (1986)
R. Koneck, ‘r. koneck / gemeyer over e. du perron’ In: Maatstaf. Jaargang 17 (1969-1970)
Maaike Kroesbergen, ‘M. Kroesbergen Erotiek en intellect’ In: Literatuur. Jaargang 15 (1998)
Radboud Kuypers, ‘Du Perron en Larbaud Een leerschool voor de amateur Radboud Kuypers’ In: Voortgang. Jaargang 14 (1993 en 1994) (1994)
K. ter Laan, ‘Du Perron, (Charles) Edgar-,’ In: Multatuli Encyclopedie (1995)
Arthur Lehning, ‘De geschiedenis van ‘Vera’’ In: Vijf versies van 'Vera' (1962)
Erik Lieshout, Ik verlang naar niets dat voorbij is terug (1989)
H.J.M.F. Lodewick, ‘2. Het Getij (1916-1924), De Vrije Bladen (1924-1932) en Forum (1932-1935) - Expressionisme, vitalisme, ‘ventisme’, nieuwe zakelijkheid’ In: Literatuur. Geschiedenis en bloemlezing. Deel 2. Omstreeks 1880 tot heden (1968)
René Marres, ‘Pleegde Vestdijk literaire vadermoord op Du Perron? René Marres’ In: Vestdijkkroniek. Jaargang 1999 (1999)
H. Marsman, ‘Terugtocht’ In: Porta Nigra (1934)
H. Marsman, ‘E. du Perron’ In: Critisch proza (1979)
Barry Materman, ‘Hoofdstuk 6 Het verschil tussen een foxterrier en een vos’ In: Menno ter Braak en het dramaturgisch perspectief (1986)
Barry Materman, ‘Hoofdstuk 5 Charles Edgar du Perron’ In: Menno ter Braak en het dramaturgisch perspectief (1986)
anoniem Mededelingen van de Documentatiedienst, ‘Watteyn 1899-1940’ In: Mededelingen van de Documentatiedienst (1954-1992)
anoniem Mededelingen van de Documentatiedienst, ‘du Perron 1899-1940’ In: Mededelingen van de Documentatiedienst (1954-1992)
anoniem Mededelingen van de Documentatiedienst, ‘Perkens 1899-1940’ In: Mededelingen van de Documentatiedienst (1954-1992)
anoniem Mededelingen van de Documentatiedienst, ‘Kloot van Neukema 1899-1940’ In: Mededelingen van de Documentatiedienst (1954-1992)
Dik van der Meulen, ‘10 Menado en Amboina’ In: Multatuli. Leven en werk van Eduard Douwes Dekker (2002)
Dik van der Meulen, ‘Dik van der Meulen De duivelskunstenaar en zijn meester Over de biografieën van Vestdijk en Du Perron’ In: Vestdijkkroniek. Jaargang 2007 (2007)
Lut Missinne, ‘Lut Missinne ‘Mooi doodgaan als een vlammend vuur’’ In: Literatuur. Jaargang 19 (2002)
Emiel van Moerkerken, ‘E. van Moerkerken Een duik in het verleden’ In: Tirade. Jaargang 21 (nrs. 221-231) (1977)
Emiel van Moerkerken, ‘E.v. Moerkerken | Achtergronden van een trucfoto en een echte foto (25-11-1939)’ In: Vestdijkkroniek. Jaargang 1977 (1977)
Rob Molin, ‘Een discipel van E. du Perron en twee aanverwante geesten’ In: Terzijde van de vulkaan (2012)
Willem Mooijman, Forum: brieven, citaten, dokumenten en knipsels (1969)
W.A.M. de Moor, ‘Wam de Moor Het oordeel van Forum’ In: Tirade. Jaargang 20 (nrs. 211-220) (1976)
Rob Nieuwenhuys, ‘R. Nieuwenhuys Op zoek naar het land van herkomst’ In: De Gids. Jaargang 126 (1963)
Rob Nieuwenhuys, ‘XVI Tussen dertig en veertig’, ‘1. Het land van herkomst’ In: Oost-Indische spiegel. (1972)
Rob Nieuwenhuys, ‘R. Nieuwenhuys Op zoek naar het land van herkomst’ In: De Gids. Jaargang 126 (1963)
Martinus Nijhoff, ‘De smalle mens tussen machten en massa's E. du Perron: ‘De smalle mens’’ In: Verzameld werk II. Kritisch en verhalend proza (1961)
Martinus Nijhoff, ‘De korte baan Nieuwe Nederlandse verhalen, bijeengebracht door H. Marsman en E. du Perron’ In: Verzameld werk II. Kritisch en verhalend proza (1961)
Martinus Nijhoff, ‘E. du Perron ‘Uren met Dirk Coster’’ In: Verzameld werk II. Kritisch en verhalend proza (1961)
Jan van Nijlen, Herinneringen aan E. du Perron (1955)
Philippe Noble, ‘Deux visions de l'Indonésie dans l'oeuvre de Du Perron’ In: Septentrion. Jaargang 17 (1988)
Philippe Noble, ‘Philippe Noble E. du Perron en zijn Franse vrienden’ In: De Gids. Jaargang 144 (1981)
Philippe Noble, ‘[Nummer 3]’, ‘Du Perron et ses amis français’ In: Septentrion. Jaargang 10 (1981)
Philippe Noble, ‘Littérature’, ‘Revendiquer l'‘étroitesse’: Eddy du Perron’ In: Septentrion. Jaargang 34 (2005)
Philippe Noble, ‘Breed monument voor een smalle mens. De Du Perron-biografie van Kees Snoek’ In: Ons Erfdeel. Jaargang 48 (2005)
Max Nord, ‘Max Nord Vestdijk en Du Perron’ In: Vestdijkkroniek. Jaargang 1990 (1990)
Frank Okker, ‘Frank Okker ‘Er zal wat met jou gebeuren...’ De vriendschap tussen Willem Walraven en E. du Perron’ In: De Parelduiker. Jaargang 1 (1996)
D. Opsomer, ‘D. Vriesman | Was het allemaal wel zo vriendschappelijk?’ In: Vestdijkkroniek. Jaargang 1978 (1978)
Paul van Ostaijen, ‘Duco Perkens’ In: Verzameld werk. Deel 4: proza (1979)
Paul van Ostaijen, ‘Self-defence’, ‘Boerebedrog en realiteitzin’ In: Verzameld werk. Deel 4: proza (1979)
Paul van Ostaijen, ‘Duco Perkens’ In: Verzameld werk. Deel 4: proza (1979)
A.F. van Oudvorst, 'De thematiek van "Het land van herkomst"' (1991)
A.F. van Oudvorst, 'De fictionaliteit van "Het land van herkomst"' (1991)
J.J. Oversteegen, ‘27 Menno ter Braak (1902-1940)’ In: '[selectie uit] Vorm of vent' (1969)
J.J. Oversteegen, ‘27 Menno ter Braak (1902-1940)’ In: Vorm of vent (1969)
J.J. Oversteegen, ‘VI De Prisma-diskussie’, ‘18 Schisma: de Prisma-polemiek’ In: Vorm of vent (1969)
J.J. Oversteegen, ‘26 E. du Perron (1899-1940)’ In: Vorm of vent (1969)
J.J. Oversteegen, ‘De verteller in de kring Enkele aspecten van Het land van herkomst J.J. Oversteegen’ In: Merlyn. Jaargang 4 (1966)
A.N. Paasman, ‘Du Perron als geschiedschrijver en bloemlezer van de oude Oostindische letteren Een oriëntatie Bert Paasman’ In: Indische Letteren. Jaargang 5 (1990)
J.J. Peereboom, ‘De oude meester Journaal over Du Perron J.J. Peereboom’ In: Hollands Maandblad. Jaargang 1980 (386-397) (1980)
J.J. Peereboom, ‘Du Perron volgens methode J.J. Peereboom’ In: Hollands Weekblad. Jaargang 2 (1960-1961)
Carel Peeters, ‘Carel Peeters Tegen de halfheid’, ‘[Tirade november 1977]’ In: Tirade. Jaargang 21 (nrs. 221-231) (1977)
K.L. Poll en W.A. van Ravesteyn, ‘De brieven van Ter Braak en Du Perron’, ‘Hollands weekblad tijdschrift voor literatuur en politiek vierde jaargang · nummer 184 · 12 december 1962’ In: Hollands Weekblad. Jaargang 4 (1962-1963)
Hans Renders, ‘Hans Renders Karel van het Reve en zijn postmodernistische strapatsen’ In: Maatstaf. Jaargang 39 (1991)
G.J. Resink, ‘Nederlandse Tropenbelletrie.’ In: Ons Erfdeel. Jaargang 12 (1968-1969)
G.J. Resink, ‘Du Perrons naleven op zijn eiland van herkomst G.J. Resink’ In: Tirade. Jaargang 17 (nrs. 183-192) (1973)
Marc Reugebrink, ‘[Nummer 2]’, ‘Marc Reugebrink Vlak voor de winkel van Hinderickx en Winderickx’ In: De Gids. Jaargang 161 (1998)
Maurice Roelants, De roman van het tijdschrift Forum of Les liaisons dangereuses (1965)
A. Roland Holst, ‘[Tirade februari & maart 1973]’, ‘Over den mens Edgard du Perron A. Roland Holst’ In: Tirade. Jaargang 17 (nrs. 183-192) (1973)
A. Roland Holst, ‘Drie dichters en de oorlog I’ In: Verzamelde werken. Deel 2. Verzamelde gedichten. Deel 2. De wilde kim. Een winter aan zee. Onderweg. Tegen de wereld. In ballingschap (1948)
A. Roland Holst, ‘In memoriam Charles Edgar du Perron et Menno ter Braak obierunt Idibus v mcmxl’ In: Verzamelde werken. Deel 2. Verzamelde gedichten. Deel 2. De wilde kim. Een winter aan zee. Onderweg. Tegen de wereld. In ballingschap (1948)
A. Roland Holst, ‘In memoriam Charles Edgar du Perron et Menno ter Braak obierunt Idibus v mcmxl’ In: Verzamelde werken. Deel 2. Verzamelde gedichten. Deel 2. De wilde kim. Een winter aan zee. Onderweg. Tegen de wereld. In ballingschap (1948)
A. Roland Holst, ‘Drie dichters en de oorlog I’ In: Verzamelde werken. Deel 2. Verzamelde gedichten. Deel 2. De wilde kim. Een winter aan zee. Onderweg. Tegen de wereld. In ballingschap (1948)
Annie Romein-Verschoor, ‘Annie Romein-Verschoor De onzekeren’ In: De Gids. Jaargang 132 (1969)
Annie Romein-Verschoor, ‘XII’ In: Omzien in verwondering (1970-1971)
M. Rutten en J. Weisgerber, ‘A. De tijdschriften’ In: Van Arm Vlaanderen tot De voorstad groeit (1988)
Koen Rymenants, ‘Koen Rymenants De korte baan Enkele beschouwingen over het korte verhaal tijdens het interbellum’ In: Internationale Neerlandistiek. Jaargang 2008 (2008)
Mathijs Sanders, ‘Mathijs Sanders De houdbaarheid van een polemist E. du Perron en de literaire kritiek na 1945’ In: Zacht Lawijd. Jaargang 6 (2006-2007)
Mathijs Sanders, ‘Mathijs Sanders De melodie van het denken’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 122 (2006)
Wilma Scheffers, ‘Wilma Scheffers Fred Batten 1910-1980 ‘Du Perron ging bij jou voor, allicht’’ In: Jaarboek Letterkundig Museum 5 (1996)
P.F. Schmitz, ‘B. Praktische uitwerking’, ‘Hoofdstuk V Het programma van Ter Braak (De eerste vijftien dagen bij Het Vaderland)’ In: Kritiek en criteria. Menno ter Braak en het literaire waardeoordeel (1979)
J. Slauerhoff, Briefwisseling tussen Menno ter Braak en J.J. Slauerhoff 1934-1935 (2009)
B. Sluimers, ‘B. Sluimers Ho Chi-minh’ In: De Nieuwe Stem. Jaargang 16 (1961)
Kees Snoek, ‘Sous l'oeil des écrivains: le jeune Du Perron et la littérature française’ In: Septentrion. Jaargang 28 (1999)
Kees Snoek, ‘Over karbouwen en paradijsvogels E. du Perron en Indië Kees Snoek’ In: Indische Letteren. Jaargang 20 (2005)
Kees Snoek, ‘La promesse parisienne: Eddy du Perron fait son entrée dans la vie des artistes européens’ In: Septentrion. Jaargang 32 (2003)
Kees Snoek, ‘Kees Snoek E. du Perron door vrienden geportretteerd’ In: Jaarboek Letterkundig Museum 8 (1999)
Kees Snoek, ‘E. du Perron en de Parijse bohème Kees Snoek’ In: Vlaanderen. Jaargang 52 (2003)
Kees Snoek, ‘Kees Snoek Opstand tegen het lot De vriendschap tussen E. du Perron en André Malraux’ In: ZL. Jaargang 1 (2001-2002)
Kees Snoek, ‘De lusten en lasten van de biograaf Du Perron en zijn Indische jeugd Kees Snoek’ In: Indische Letteren. Jaargang 14 (1999)
Kees Snoek, ‘Aandacht voor een archipel: Du Perron op de Kangean-eilanden Kees Snoek’ In: Indische Letteren. Jaargang 3 (1988)
Kees Snoek, ‘Kees Snoek ‘Pierrot is eindlik naar de maan’: Du Perrons fantaisisme in de kwatrijnen van Filter’, ‘[Nummer 0]’ In: ZL. Jaargang 1 (2001-2002)
Kees Snoek, ‘Voor leesliefhebbers of literatuurgenieters? Literatuurkritiek in Indië, 1933-1940: E. du Perron en J. Treffers Kees Snoek’ In: Indische Letteren. Jaargang 17 (2002)
Kees Snoek, ‘Kees Snoek Tegen het trage breken van het hart E. du Perron en Odilon-Jean Périer’ In: De Parelduiker. Jaargang 7 (2002)
Kees Snoek, ‘[1998/2]’, ‘Kees Snoek Met een blik van nadenkend wantrouwen Liefdesbrieven van E. du Perron aan Julia Duboux’ In: De Parelduiker. Jaargang 3 (1998)
Kees Snoek, ‘De vervorming van de provincie Du Perron en de Indische perkara's Kees Snoek’ In: Indische Letteren. Jaargang 22 (2007)
Kees Snoek, ‘Het niemandsland van E. du Perron Kees Snoek’ In: Indische Letteren. Jaargang 5 (1990)
Ronald Spoor, ‘Het avontuur van de Britse mislukking: Du Perron in Oxford Ronald Spoor’ In: Tirade. Jaargang 17 (nrs. 183-192) (1973)
Ronald Spoor, ‘Sympatie voor een hemelvaarder Ronald Spoor’ In: Tirade. Jaargang 17 (nrs. 183-192) (1973)
Ronald Spoor en Kees Verheul, ‘Ronald Spoor Du Perrons Russen’ In: De Parelduiker. Jaargang 4 (1999)
Ronald Spoor, ‘Over efemere teksten: Querido's prospektussen voor Het land van herkomst en De smalle mens’, ‘Documenten’ In: Tirade. Jaargang 29 (nrs. 296-300) (1985)
E. van der Starre, ‘Nogmaals Vestdijk, Stendhal en Du Perron (II) E. van der Starre’ In: Vestdijkkroniek. Jaargang 2001 (2001)
E. van der Starre, ‘Nogmaals Vestdijk, Stendhal en Du Perron Evert van der Starre’ In: Vestdijkkroniek. Jaargang 2000 (2000)
R. Storm, ‘Reinder Storm Opgedragen en afgeschreven’ In: De Parelduiker. Jaargang 9 (2004)
R. Storm, ‘Reinder Storm E. du Perron als uitgever’ In: Maatstaf. Jaargang 41 (1993)
Ben Stroman, ‘II’ In: Overzicht en indrukken. De Nederlandse roman in de periode 1940-1950 (1951)
Garmt Stuiveling, ‘Herinneringen aan du Perron’ In: Nieuw Vlaams Tijdschrift. Jaargang 5 (1950-1951)
K.W. Swaak, ‘Kort en klein’ In: Tirade. Jaargang 6 (nrs. 61-72) (1962)
M.H. Székely-Lulofs, ‘Inleiding’ In: De hongertocht (1936)
Gerard Termorshuizen, ‘De Indische jaren van E. du Perron’ In: Ons Erfdeel. Jaargang 34 (1991)
[tijdschrift] Forum, ‘Cliché van den verleider antwoord aan E. du Perron’ In: Forum. Jaargang 3 (1934)
[tijdschrift] Gulden Winckel, Den, ‘E. Du Perron over Proza, Poëzie, Critiek’ In: Den Gulden Winckel. Jaargang 29 (1930)
[tijdschrift] Indische Letteren, ‘Redactioneel’, ‘[Nummer 4] Themanummer E. du Perron en zijn werk’ In: Indische Letteren. Jaargang 5 (1990)
[tijdschrift] Literatuur, ‘Nanske Wilholt Alexander A.M. Stols’ In: Literatuur. Jaargang 18 (2001)
Louis Uding, ‘Du Perron en Van Wessem: broeders in Apollo Louis Uding’ In: Tirade. Jaargang 17 (nrs. 183-192) (1973)
Sonja Vanderlinden, ‘Aspects du vitalisme dans la littérature de langue néerlandaise’ In: Septentrion. Jaargang 18 (1989)
J.H.W. Veenstra, ‘J.H.W. Veenstra Du Perrons Indische leerjaren’ In: Maatstaf. Jaargang 31 (1983)
J.H.W. Veenstra, ‘J.H.W Veenstra Du Perron en Vestdijk, een vriendschap met haperingen (1945-1948)’ In: Maatstaf. Jaargang 31 (1983)
J.H.W. Veenstra, ‘Valery Larbaud et Eddy du Perron’ In: Septentrion. Jaargang 7 (1978)
J.H.W. Veenstra, ‘Bij een curiosum J.H.W Veenstra’ In: Tirade. Jaargang 17 (nrs. 183-192) (1973)
J.H.W. Veenstra, ‘J.H.W. Veenstra Du Perron en Franz Hellens’ In: Maatstaf. Jaargang 21 (1973)
J.H.W. Veenstra, ‘[Tirade september 1969]’, ‘Du Perron in Amsterdam J.H.W. Veenstra’ In: Tirade. Jaargang 13 (nrs. 143-152) (1969)
J.H.W. Veenstra, ‘Du Perron en Slauerhoff, een vriendschap en een breuk J.H.W. Veenstra’ In: Ons Erfdeel. Jaargang 27 (1984)
J.H.W. Veenstra, ‘Het herenzoontje van meester Cornelis J.H.W. Veenstra’ In: Tirade. Jaargang 17 (nrs. 183-192) (1973)
J.H.W. Veenstra, ‘Du Perron en de vlezigheid J.H.W. Veenstra’ In: Tirade. Jaargang 17 (nrs. 183-192) (1973)
J.H.W. Veenstra, ‘nederlands-indië in de houdgreep’ In: Ons Erfdeel. Jaargang 15 (1972)
J.H.W. Veenstra, ‘j.h.w. veenstra du perron als pleitbezorger van multatuli’ In: Maatstaf. Jaargang 17 (1969-1970)
J.H.W. Veenstra, ‘Du Perron en Greshoff, een vriendschap vol misverstand J.H.W Veenstra’ In: Tirade. Jaargang 17 (nrs. 183-192) (1973)
J.H.W. Veenstra, ‘J.H.W. Veenstra Twee brieven van Du Perron aan Marsman’ In: Tirade. Jaargang 18 (nrs. 193-200) (1974)
J.H.W. Veenstra, ‘eddy du perron et la france’ In: Septentrion. Jaargang 3 (1974)
J.H.W. Veenstra, ‘du perron en belgië’ In: Ons Erfdeel. Jaargang 17 (1974)
Coen van 't Veer, ‘Soesah op een zeereis Humor in Herman Salomonsons Zoutwaterliefde Coen van 't Veer’ In: Indische Letteren. Jaargang 14 (1999)
Herman Verhaar, ‘De onzekeren Herman Verhaar’ In: Tirade. Jaargang 17 (nrs. 183-192) (1973)
Kees Verheul, ‘Kees Verheul Ballingen uit hun land van herkomst De Russische romanpersonages van E. du Perron’ In: De Parelduiker. Jaargang 4 (1999)
Bas Verhoeven, ‘‘Kloos vond ik toch wel mooi’ Over de modernistische jaren van E. du Perron Bas Verhoeven’ In: Vooys. Jaargang 9 (1990-1991)
Simon Vestdijk, ‘S. Vestdijk De ontwikkeling van een individualist Over E. du Perron’ In: De Nieuwe Stem. Jaargang 2 (1947)
Simon Vestdijk, ‘S. Vestdijk Gestalten tegenover mij VIII Persoonlijke herinneringen’ In: Maatstaf. Jaargang 8 (1960-1961)
Simon Vestdijk, ‘S. Vestdijk Gestalten tegenover mij II Persoonlijke herinneringen’ In: Maatstaf. Jaargang 8 (1960-1961)
Simon Vestdijk, ‘S. Vestdijk Gestalten tegenover mij III Persoonlijke herinneringen’ In: Maatstaf. Jaargang 8 (1960-1961)
Simon Vestdijk, ‘S. Vestdijk Gestalten tegenover mij VII Persoonlijke herinneringen’ In: Maatstaf. Jaargang 8 (1960-1961)
Simon Vestdijk, ‘S. Vestdijk Gestalten tegenover mij IV Persoonlijke herinneringen’ In: Maatstaf. Jaargang 8 (1960-1961)
C.G.N. de Vooys, ‘Boekbeoordelingen.’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 33 (1939)
Paul de Vree, ‘Hendrik Marsman en het modernisme’ In: Nieuw Vlaams Tijdschrift. Jaargang 30 (1977)
Freddy de Vree, Over De raadselachtige Multatuli. Een gesprek met Willem Frederik Hermans (1976)
Victor E. van Vriesland, Briefwisseling tussen Menno ter Braak en Victor E. van Vriesland 1925-1935 (2009)
Victor E. van Vriesland, ‘Du Perron als dichter’ In: Onderzoek en vertoog 1 (1958)
Anne Wadman, ‘Anne Wadman: In trijemanskip.’ In: De Tsjerne. Jaargang 5 (1950)
Willem Walraven, ‘Ontmoeting van Willem Walraven met E. du Perron’ In: De Revisor. Jaargang 29 (2002)
J.D.P. Warners, ‘Hoofdstuk IV Nederlandse kwatrijnen in de moderne letterkunde’ In: Het vierregelig gedicht in de Nederlandse letterkunde sinds de Renaissance (1947)
M. Weisglas, ‘M. Weisglas De Sleutel: Orgaan van het Anti-Fascistisch Studenten Comité oktober 1935 - april 1937’ In: De Gids. Jaargang 154 (1991)
Constant van Wessem, ‘Constant van Wessem Uit mijn journaal’ In: Ad Interim. Jaargang 2 (1945)
J.L. Weverbergh, ‘weverbergh/wat dacht du perron eigenlijk van ter braak?’ In: Maatstaf. Jaargang 17 (1969-1970)
J.L. Weverbergh, ‘[Nummer 2]’, ‘Weverbergh Aandachtig luisteren en rustig antwoorden’ In: Maatstaf. Jaargang 12 (1964-1965)
Nanske Wilholt, 'Alexander A.M. Stols. De uitgever als netwerker' (2001)
J.A.F. Wils, ‘Verloren spel?’ In: Onze Taaltuin. Jaargang 5 (1936-1937)
Oscar de Wit, ‘In het voetspoor van onzekeren Oscar de Wit’ In: Indische Letteren. Jaargang 5 (1990)
Robert-Henk Zuidinga, ‘[Nummer 4]’, ‘Soewarsih Djojopoespito, E. du Perron en de roman Buiten het gareel Robert-Henk Zuidinga’ In: Indische Letteren. Jaargang 1 (1986)