Over Du Perron

Bibliografische overzichten:

Secundaire bibliografie van E. du Perron, samengesteld door Kees Snoek (in ontwikkeling: aanvullingen en verbeteringen welkom).

Inhoudsopgave Cahiers voor een lezer van het E. du Perron Genootschap.

Automatisch gegenereerde lijst van bij de Digitale bibliotheek voor de Nederlandse letteren (DBNL) aanwezige secundaire literatuur.

 

 

Websites die informatie over E. du Perron (en tijdgenoten) bevatten:

Digitale bibliotheek voor de Nederlandse letteren

Bibliografie van de Nederlandse Taal- en Literatuurwetenschap (BNTL)

Literatuurmuseum, Den Haag

Koninklijke Bibliotheek, Den Haag

Delpher

Letterenhuis, Antwerpen

Biografisch Woordenboek van Nederland 1880-2000

mennoterbraak.nl

vestdijk.com

multatuli.online

Multatuli-museum, Multatuli Genootschap

Site littéraire André Malraux

Amitiés internationales André Malraux

http://flandres-hollande.hautetfort.com/

Stichting DordtLiterair

Het land van herkomst in De Boekenlijst van De Taalstaat