Brieven

E. du Perron heeft met ongeveer 190 personen en instellingen gecorrespondeerd. Omstreeks 5500 brieven van en aan Du Perron zijn bewaard gebleven. Op deze website zijn alle brieven zowel per correspondent als in de chronologische rangschikking van alle brieven te lezen. Iedere gedigitaliseerde brief zal, indien beschikbaar, geïllustreerd worden met een scan van het origineel. 

De meeste hier gepubliceerde brieven zijn ontleend aan eerder verschenen boekuitgaven. Er aan toegevoegd zijn ongeveer 750 later gevonden brieven die daarin geen plaats meer konden krijgen. Deze brieven (waaronder brieven aan Clairette Petrucci, Evelyn Blackett en Julia Duboux) worden hier voor het eerst openbaar gemaakt. Later zal een lijst van alle nagekomen brieven worden toegevoegd.

De briefwisseling tussen E. du Perron en Elisabeth de Roos zal eerst als boekuitgave verschijnen en later op deze website worden gepubliceerd. De uitgave wordt verzorgd en van commentaar voorzien door Kees Snoek.


Eerdere uitgaven

  • Tussen 1977 en 1990 verscheen bij Uitgeverij G.A. van Oorschot, Amsterdam: E. du Perron, Brieven. Deze uitgave in negen delen bevat alleen door Du Perron geschreven brieven. De briefwisselingen met Menno ter Braak en Elisabeth de Roos, na 1990 teruggevonden brieven en brieven aan Du Perron zijn er niet in opgenomen.


deel 1  (pdf) (scan)

1-376, 9 september 1922-28 december 1929

 

deel 2  (pdf) (scan)

377-801, 1 januari 1930-31 maart 1931

 

deel 3  (pdf) (scan)

802-1427, 1 april 1931-31 december 1932

 

deel 4  (pdf) (scan)

1428-2062, 2 januari 1933-30 april 1934

 

deel 5  (pdf) (scan)

2063-2704, 2 mei-31 oktober 1935

 

deel 6  (pdf) (scan)

2705-3221, 1 november-30 juni 1937

 

deel 7  (pdf) (scan)

3222-2574, 2 juli 1937-30 november 1938

 

deel 8  (pdf) (scan)

3575-4114, 3 december 1938-9 mei 1940

 

deel 9  (pdf) (scan)

4115-4336, nalezing, 26 september 1920-9 mei 1940, bijlagen, registers

                                                                                                                  

  • De briefwisseling van Du Perron met Menno ter Braak op eduperron.nl is dezelfde als de vermeerderde digitale editie op mennoterbraak.nl van Menno ter Braak/E. du Perron, Briefwisseling 1930-1940, in vier delen verschenen tussen 1962 en 1967, bij Uitgeverij G.A. van Oorschot, Amsterdam.


deel 1 (webversie) (pdf)

1-338, 17 november 1930-10 maart 1933, aantekeningen

 

deel 2 (webversie) (pdf)

339-642, 12 maart 1933-11 juli 1934, aantekeningen

 

deel 3 (webversie) (pdf)

643-921, 11 juli 1934-20 maart 1936, aantekeningen

 

deel 4 (webversie) (pdf)

922-1159, 21 maart 1936-8 mei 1940, aantekeningen

                                                                                                                    

  • Als het moet, alleen tegen de geheele wereld', De briefwisseling tussen Jacques Gans en E. du Perron 1933-1936, Stichting Neerlandistiek VU Amsterdam, Nodus Publikationen Münster, 2006 (pdf


 

Chronologische lijst van brieven

 

 

 

 

 

Illustratie: Envelop behorende bij de brief van 17 maart 1922 van E. du Perron aan Clairette Petrucci