Over deze website

Doel en opzet

Deze website is een initiatief van het E. du Perron Genootschap. Het genootschap stelt zich ten doel om het volledige werk, de integrale correspondentie en alle documenten (zoals manuscripten, fotoalbums en archivalia) die betrekking hebben op de dichter, schrijver en journalist E. du Perron (1899-1940) digitaal te publiceren.

De realisering van het project zal stapsgewijs plaatsvinden. Op dit moment zijn alle zelfstandig verschenen publicaties van Du Perron op de website aanwezig, een groot deel van zijn bijdragen aan kranten en tijdschriften, nagenoeg alle bewaard gebleven brieven van en aan E. du Perron en een ruime verzameling beeldmateriaal, waaronder een zevental door hemzelf bijgehouden fotoalbums


Realisatie en financiële ondersteuning

Eduperron.nl wordt geproduceerd samen met de Digitale bibliotheek voor de Nederlandse letteren (DBNL). Medewerking verlenen het Letterkundig Museum, de Koninklijke Bibliotheek (KB) in Den Haag en het Letterenhuis in Antwerpen. In het colofon vindt u een volledig overzicht van alle personen en instellingen die een bijdrage aan de website hebben geleverd. Eduperron.nl werkt nauw samen met de Stichting Menno ter Braak (website mennoterbraak.nl).


Uw aanvullingen en suggesties

Alle hulp is welkom om deze website zo compleet mogelijk te maken. Als u documenten (zoals brieven, foto's of secundaire literatuur) bezit die niet op de website mogen ontbreken, wordt u uitgenodigd zich te melden bij de redactie van eduperron.nl. Het wordt op prijs gesteld indien u onjuistheden en omissies aan de redactie doorgeeft. Door fiscaal vriendelijk donateur te worden ondersteunt u het werk van het E. du Perron Genootschap.

 


Illustratie: E. du Perron, foto Emiel van Moerkerken