Leven en werk

Biografie

De schrijver, journalist en dichter E. du Perron werd geboren in Nederlands Indië op 2 november 1899 in Meester Cornelis, het huidige Jatinegara op Java. Als schrijver en criticus was hij vooral actief vanuit Parijs en Nederlands-Indië. Het land van herkomst is zijn bekendste werk. Eind 1939 vestigde hij zich in Nederland, waar hij enkele uren na de Nederlandse capitulatie op 14 mei 1940 in Bergen (NH) overleed.

Kees Snoek, hoogleraar Nederlandse literatuur aan de Université de Paris-Sorbonne, schreef in 2005 een uitvoerige biografie van Du Perron, E. du Perron, Het leven van een smalle mens (pdf) (scan). Uit deze biografie wordt op deze website veelvuldig geciteerd. 


Boeken

Du Perron schreef gedichten, romans, verhalen, dagboeken, critisch proza, werken over Multatuli, publiceerde bloemlezingen, vertaalde een aantal werken en verzorgde zelf uitgaven. In zijn beginjaren schreef hij vaak onder pseudoniem (bv. Duco Perkens). Alle als zelfstandige uitgave verschenen werken zijn te vinden in de afdeling boeken van deze website. In 2023 verscheen De Onzekeren, E. du Perrons ‘Onvoltooide’ in 95 ontwerpen bezorgd door Ronald Spoor en Herman Verhaar.


Artikelen

Veel artikelen, gedichten, hoofdstukken uit de zelfstandig verschenen werken werden voor het eerst in kranten of tijdschriften gepubliceerd. Deze bijdragen zijn te vinden in de afdeling artikelen van deze website.


Brieven

Du Perron wisselde ongeveer 5500 brieven met ongeveer 190 personen en instellingen. Deze geven een gedetailleerd beeld van het Nederlandse letterkundige klimaat tijdens het interbellum en lezen als een getuigenis van een intellectueel die zich rekenschap geeft van de politieke en maatschappelijke verschijnselen van zijn tijd, waarbij de opkomst van het fascisme en nationaalsocialisme een belangrijke plaats inneemt. 


Beeld

Zeven niet eerder gepubliceerde fotoalbums, de verzameling foto's en afbeeldingen van E. du Perrron uit het Letterkundig Museum in Den Haag en een aantal archivalia zijn te vinden in de afdeling foto's en documenten


Secundaire literatuur 

In de afdeling over Du Perron worden adressen getoond van websites die informatie leveren over leven en werk van E. du Perron. Waar mogelijk worden op deze website verbindingen gemaakt met op de Digitale bibliotheek voor de Nederlandse letteren (DBNL) en in de Koninklijke Bibliotheek aanwezige secundaire literatuur.

 

Illustratie: fotocollectie E. du Perron Letterkundig Museum