Nieuws

 

Op 15 oktober houdt Maxim Februari de E. du Perronlezing: 'E. du Perron en de pseudo-identiteiten' bij Kunstloc Brabant te Tilburg. De lezing is te volgen via de livestream.

 

Marc van Oostendorp heeft met kunstmatige intelligentie zwart/wit-foto's ingekleurd, zie de 'balkonfoto' van Ter Braak, Vestdijk, Du Perron en Alain du Perron.

 

Op 27 september 2020 zal de najaarsbijeenkomst van het E. du Perron Genootschap in het Dordrechts Museum plaatsvinden. Wim Huijser zal spreken over Cees Buddingh' en Paul Léautaud, en Kees Snoek over Du Perron, Buddingh' en Léautaud. Er is een kleine tentoonstelling te bezichtigen van tekeningen en etsen van Jaap Schlee, waarin Léautaud en anderen figureren. Belangstellenden zijn welkom, opgeven (voor 20 september) en programma bij eduperrongenootschap.nl

 

Bij de Statenhofpers is een bibliofiele editie van De Grijze Dashond verschenen, met reproducties van de 28 aquatinten van Alexandre Alexeïeff (Goeraëff in Het land van herkomst) waarbij Du Perron oorspronkelijk het epische gedicht schreef. Niels Bokhove bezorgde de tekst en schreef het nawoord, Johan de Zoete lichtte de bijzondere aquatint-techniek toe. Bestellen bij de Statenhofpers.

 

Ellen Deckwitz (Hogere Natuurkunde) heeft de E. du Perronprijs 2019 gewonnen. Andere genomineerden waren Stephan Enter (Pastorale) en Asha Karami (Godface). De prijs wordt toegekend aan schrijvers, kunstenaars of instelllingen die met een cultuuruiting in de brede zin een bijdrage leveren aan een inclusieve samenleving. De uitreiking is uitgesteld naar 15 oktober 2020 en vindt plaats in de LocHal in Tilburg. Maxim Februari houdt dan de negende E. du Perronlezing: 'E. du Perron en de pseudo-identiteiten'.

 

Het land van herkomst is op De Boekenlijst van De Taalstaat gezet.

 

Het E. du Perron Genootschap heeft de voorjaarsbijeenkomst van 28 maart geannuleerd als gevolg van de maatregelen tegen de verspreiding van het corona-virus.

 

 

Op 19 en 20 oktober 2019 vindt de najaarsbijeenkomst van het E. du Perron Genootschap plaats in Brussel, met lezingen op zaterdag en een wandeling door Elsene op zondag. Zie het programma op de website van het genootschap.

 

In het themanummer 'Liefde en lust in de Indische Letteren' heeft Kees Snoek het artikel 'Lust en liefde bij Du Perron' gepubliceerd. Indische Letteren 34 (2019) 3 (september).

 

In 'Een populaire aristocraat. Arthur van Schendel en het lezerspubliek in de jaren dertig' beschrijft Erica van Boven dat Van Schendel door zowel de intellectuele elite als het grote publiek werd gelezen én gewaardeerd. E. du Perron en Menno ter Braak zagen in het groeiende massapubliek een gevaar voor de literatuur. Het artikel in De moderne tijd. De Lage Landen, 1780-1940 jrg 3 (2019) 2 is een bewerking van haar afscheidscollege bij haar vertrek als hoogleraar Letterkunde aan de Open Universiteit.

 

Op 27 mei 2019 is de Stichting Anton van Duinkerken Nu opgericht. De stichting heeft tot doel de bekendheid van het leven en werk van Anton van Duinkerken (W.J.M.A. Asselbergs, 1903-1968) te bevorderen en de actualiteit hiervan te onderzoeken. Zie www.antonvanduinkerken.nu.

 

De E. du Perronlezing die Gloria Wekker op 16 april 2019 in Tilburg uitsprak is verschenen als essay, 'Jasmijn en maanlicht', in De Groene Amsterdammer, nr. 21 (2019): 'Wat levert een kritische herlezing van Edgar du Perrons roman Het land van herkomst op als het gaat over gender, ras/etniciteit, klasse en seksualiteit? En wat kunnen we daarvan leren om dat land te bereiken waarin we willen wonen?'. In een reactie op Neerlandistiek.nl wijst Jos Joosten op het artikel van Mieke Bal uit 1990: '"Door zuiverheid gedreven": het troebel water van Het land van herkomst van E. du Perron'.

 

Op 4 mei 2019 vindt de voorjaarsbijeenkomst van het E. du Perron Genootschap plaats in Museum Meermanno, Den Haag. Na de jaarvergadering spreekt Frank Okker over 'E. du Perron en de Indische damesbelleterie' en Rob Luckerhof over 'Het schrijverscongres in Parijs in 1935'. Meer informatie E. du Perron Genootschap. Zie ook de Nieuwsbrief.

 

Jan Leyers (Allah in Europa) wint de E. du Perronprijs 2018. Andere genomineerden waren Ilja Leonard Pfeijffer (Grand Hotel Europa) en Jolande Withuis (Raadselvader).  De prijsuitreiking is op 16 april 2019 in de LocHal in Tilburg. Emeritus hoogleraar Gender en Etniciteit Gloria Wekker verzorgt die avond de E. du Perronlezing.

 

Op 14 oktober 2018 organiseert Stichting Literair Haarlem een themamiddag over literatuur en engagement rond het tijdschrift Forum. Krijn ter Braak, Rob Luckerhof en Annemiek Recourt spreken over respectievelijk Menno ter Braak, E. du Perron en Jan Greshoff. Noord-Hollands Archief, Haarlem.

 

Op 12 oktober vindt de (Amsterdamse) boekpresentatie plaats van de Verzamelde gedichten van Slauerhoff, bezorgd door Hein Aalders en Menno Voskuil, m.m.v. Vic van de Reijt en TG-Blauwdruk. In De Nieuwe KHL.

 

Presentatie van drie boeken over J. Slauerhoff in Leeuwarden op 7 september 2018. Meer informatie. 

 

Verschenen is Cahiers voor een lezer 47 (april 2018): Marc Reugebrink, 'Du Perron als tijdgenoot'; Mathijs Sanders, 'Vriend of vent'. Te bestellen bij het E. du Perron Genootschap.

 

Op 14 april 2018 vindt de voorjaarsbijeenkomst van het E. du Perron Genootschap plaats in Museum Meermanno, Den Haag. Na de jaarvergadering lezingen van Rudi Wester over Jef Last en Kees Snoek over Jan Wolkers en E.du Perron. Meer informatie E. du Perron Genootschap. Zie ook de Nieuwsbrief van het genootschap. 

 

Op 18 april 2018 heeft Margot Vanderstaeten voor de roman Mazzel Tov. Mijn leven als werkstudente bij een orthodox-joodse familie de E. du Perronprijs in ontvangst genomen.  Deze prijs wordt jaarlijks uitgereikt en is bedoeld voor personen of instellingen die met een cultuuruiting in brede zin een bijdrage leveren aan de multiculturele samenleving. Net als Du Perron in zijn tijd signaleren zij grenzen en doorbreken ze scheidsmuren die wederzijds begrip tussen de verschillende bevolkingsgroepen in de weg staan. Voor de E. du Perronprijs 2017 waren verder genomineerd: Alex Boogers met Onder een hemel van sproeten en Tommy Wieringa met De heilige Rita.

 

De volgende catalogus van het Amsterdamse antiquariaat Schuhmacher zal gewijd zijn aan E. du Perron. Wilma Schuhmacher - Antiquaar van het jaar 2017 & grand old lady van de Nederlandse antiquarische boekhandel - onderzoekt varianten van Du Perrons vroege publicaties en gedichten. Bron: Boekenpost, nr. 153 (jrg. 26, januari / februari 2018).

 

In het voorjaar van 2018 verschijnt in Parijs van de hand van Kees Snoek een franstalig boek over E. du Perron in de context van zijn Franse en Belgische contacten en zijn affiniteit met Franse literatuur: À la recherche d'un destin. L'ecrivain néerlandais Eddy du Perron et la littérature française. In acht essays. bewerkingen van eerder verschenen artikelen, wordt tegelijk een beeld gegeven van Du Perrons literaire ontwikkeling, in samenhang met zijn biografie, tot en met zijn onvoltooide project "De Onzekeren". Inschrijven bij het secretariaat van het E. du Perron Genootschap.

 

Cahiers voor een lezer 46 (december 2017): Kees Snoek, 'Jaarrede. De taak van de intellectuelen'; Kees Snoek, 'Hans Beynon en zijn land van herkomst. In memoriam Hans Christy Beynon (1927-2016). Bijlage bij nummer 46: De Kangean-artikelen van P.A. Beynon en E. du Perron. Bestellen bij het E. du Perron Genootschap.

 

Nieuwsbrief 737 van Fokas Holthuis: 'Poging tot afstand': originele foto's en bijzondere opdrachtexemplaren van E. du Perron.

 

Verschenen: Cahiers voor een lezer 45 (juli 2017) bevat de volgende bijdrage: Rob Luckerhof, 'E. du Perron en het schrijverscongres te Parijs'. Bestellen op de website van het E. du Perron Genootschap.

 

Bij antiquariaat Fokas Holthuis wordt een briefkaart van Du Perron aan Maurice Roelants aangeboden, zie Nieuwsbrief 729 'Ongepubliceerd', nr. 8.

 

Bij ISVW UItgevers verscheen het proefschrift van Carla du Pree,  Johan Huizinga en de bezeten wereld. De rol van publieke intellectueel tussen twee wereldoorlogen. 

 

Op 13 april 2017 is de E. du Perronprijs uitgereikt aan Stefan Hertmans.

 

Onlangs verschenen: Cahiers voor een Lezer nr 44 (december 2016, 32 p., met ills., € 10,- incl. verzendkosten) bevat de volgende bijdrage:
Van Bellevue tot Bergen: de briefwisseling Eddy du Perron – Bep de Roos, keuze en commentaar Kees Snoek p. 3 – 32. Zie persbericht van het E. du Perron Genootschap.

 

In Hollands Maandblad 2016/5 verscheen van Ronald Havenaar het artikel: 'Du Perron, Camus en wij'.

 

Op literatuurmuseum.nl heeft Alfred Birney een artikel geschreven over Du Perron, naar aanleiding van een foto in Nederlands-Indië.

 

Van Mathijs Sanders is bij uitgeverij Vantilt  Europese papieren. Intellectueel grensverkeer in het interbellum verschenen. 

 

Ilja Leonard Pfeijffer heeft op 21 april 2016 in Tilburg de E. du Perronprijs ontvangen. 

 

E. du Perron op Facebook.

 

Op 22 september 2015 publiceerde Antiquariaat Fokas Holthuis catalogus 73, E. du Perron.

 

Gezocht: de redactie van deze website is op zoek naar een exemplaar van de Spaanse vertaling van Het land van herkomst, El país de origen. Vertaling: Catalina Ginard Féron. Uitgegeven in 2012 door Ediciones del Ermitaño, Mexico.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustratie: tekening van E. du Perron door Siegfried Woldhek. ©Woldhek.nl