Boeken

In deze afdeling is het complete zelfstandig uitgegeven werk van E. du Perron te vinden. Daartoe zijn alle titels gedigitaliseerd uit de Collectie E. du Perron van de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag (alle oorspronkelijke uitgaven) en het uit zeven delen bestaande Verzameld werk, verschenen tussen 1955 en 1959 bij Uitgeverij G.A. van Oorschot, Amsterdam. Van sommige titels zijn ook andere (in het verleden door de DBNL gedigitaliseerde) edities beschikbaar (zie de toelichtingen bij de verschillende titels). De collectie E. du Perron van de Koninklijke Bibliotheek komt naar verwachting in 2017 online.

 

Op deze website zijn de boeken te vinden in de chronologische lijst van boeken. Van ieder werk is een geïllustreerde editiegeschiedenis en een toelichting aanwezig. Van Het land van herkomst is een Engelse vertaling aanwezig, reprinted with permission from Country of Origin. Copyright © 1984 by the University of Massachusetts Press, https://www.umass.edu/umpress/.


Het Verzameld werk is ook te lezen in zijn oorspronkelijke vorm en samenstelling met de bijbehorende woorden vooraf, tekstverantwoordingen, vertalingen en andere bijlagen:


deel 1 (webversie) (pdf) (scan)

(Parlando, Poging tot afstand)


deel 2 (webversie) (pdf) (scan)

(Cahiers voor een lezer, De smalle mens)


deel 3 (webversie) (pdf) (scan)

(Het land van herkomst, Schandaal in Holland)


deel 4 (webversie) (pdf) (scan)

(De man van Lebak, Multatuli's naleven, Multatuli en de luizen, Verspreide stukken)


deel 5 (webversie) (pdf) (scan)

(In deze grootse tijd, Scheepsjournaal van Arthur Ducroo, Onvoltooid werk, Verspreide stukken)


deel 6 (webversie) (pdf) (scan)

(Essays, Boekbesprekingen en andere artikelen, Het sprookje van de misdaad)


deel 7 (webversie) (pdf) (scan)

(Indisch memorandum, Inleidingen, Van Kraspoekol tot Saïdjah, Verspreide artikelen, Brieven uit Holland, Bijlagen, Registers, Verantwoording)

 

In 1948 en 1949 zijn bij Uitgeverij Contact, Amsterdam/Antwerpen de eerste delen van een eerder Verzameld Werk van E. du Perron verschenen. 

deel 1 (Het land van herkomst)

deel 2 (Parlando. Verzamelde gedichten.)

deel 3 (De man van Lebak. Anekdoten en dokumenten betreffende Multatuli.)

deel 4 (Poging tot afstand. Verhalen.)

Er zijn aanwijzingen dat er plannen zijn geweest voor meer delen. Dit Verzameld Werk wordt voorlopig voor deze website niet gedigitaliseerd.

 

Bij de samenstelling van deze afdeling is gebruik gemaakt van de door F. Batten en A.A.M. Stols vervaardigde Bibliographie van de werken van Charles Edgar Du Perron, Stols, 's-Gravenhage, 1948 (webversie) (pdf) (scan)

 

Overzicht vertaalde boeken van E. du Perron.

 

Illustratie: omslag Het land van herkomst, 13e druk