E. du Perron Genootschap

Persbericht

Vanaf 2020 gaan de Stichting Menno ter Braak en E. du Perron Genootschap van start met een stipendium, een stimuleringssubsidie voor het schrijven van een tijdschrift-, krantenof websiteartikel waarin Ter Braak of Du Perron centraal staat. Elk jaar wordt een bedrag van 750 euro beschikbaar gesteld aan een auteur of wetenschapper voor het maken van een publicatie. Het Menno ter Braak-stipendium wordt jaarlijks afgewisseld met het E. du Perron-stipendium. Meer informatie: StipendiumGezien de impact van de nieuwe lockdown is de deadline voor aanvragen verlengd tot 1 april 2021. De Stichting Menno ter Braak wil op deze manier waarborgen dat aanvragers over een gelijk speelveld beschikken. Indienen via info@mennoterbraak.nl

 

E. du Perron Genootschap

website: eduperrongenootschap.nl

e-mail: info@edpg.nl

e-mail over websitezaken: klik hier

bankno.: NL82INGB0000235127 t.n.v. EDPG

RSIN / fiscaal nummer: 814167755


Bestuur

Kees Snoek, voorzitter (kees.snoek@yahoo.fr)

Petra Mars, secretaris (info@edpg.nl)

Arthur van Schendel, penningmeester (arthur.van.schendel@planet.nl)

René Verschuur

John Soedirman

Cok de Zwart


ANBI
De Belastingdienst heeft het E. du Perron Genootschap geregistreerd als een culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Daardoor is doneren aan het genootschap zeer aantrekkelijk. Men kan 125% van de belasting aftrekken, dus meer dan wat men schenkt. Zie anbi.nl.

 

Cahiers voor een lezer

Inhoudsopgave Cahiers voor een lezer

 

Nieuwsbrief voorjaar 2021

 

Pers en publiciteit

Voor publiciteitsdoeleinden kunt hier een foto downloaden van E. du Perron (1899-1940). Graag bij publicatie de maker vermelden: Foto: Emiel van Moerkerken/eduperron.nl. Copyright regelt u met de Erven Van Moerkerken, emailadres: info@pangea.nl.