E. du Perron Genootschap

 

E. du Perron Genootschap

website: eduperrongenootschap.nl

e-mail: info@edpg.nl

e-mail over websitezaken: klik hier

bankno.: NL82INGB0000235127 t.n.v. EDPG

RSIN / fiscaal nummer: 814167755


Bestuur

Kees Snoek, voorzitter (kees.snoek@yahoo.fr)

Petra Mars, secretaris (info@edpg.nl)

Arthur van Schendel, penningmeester (arthur.van.schendel@planet.nl)

René Verschuur

Cok de Zwart


ANBI
De Belastingdienst heeft het E. du Perron Genootschap geregistreerd als een culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Daardoor is doneren aan het genootschap zeer aantrekkelijk. Men kan 125% van de belasting aftrekken, dus meer dan wat men schenkt. Zie anbi.nl.

 

Cahiers voor een lezer

Inhoudsopgave Cahiers voor een lezer

 

Nieuwsbrief zomer 2022

 

Pers en publiciteit

Voor publiciteitsdoeleinden kunt hier een foto downloaden van E. du Perron (1899-1940). Graag bij publicatie de maker vermelden: Foto: Emiel van Moerkerken/eduperron.nl. Copyright regelt u met de Erven Van Moerkerken, emailadres: info@pangea.nl.