Forum

1932 | 1933 | 1934 | 1935

Gedigitaliseerde artikelen

Alle artikelen

Forum. Maandblad voor Letteren en Kunst. Rotterdam (1932-35)

Ter inleiding [mede ondertekend door Menno ter Braak en Maurice Roelants]* 1-3 


Somewhere, 52 


De dichter en de denker, 571, I (1932) No. 1


Brieven van een zwaarmoedig auteur (Bij het ms. van een roman) 127-38 


Reklame voor mijn kasteel*, 140, I (1932) No. 2


Scenario te geef, 195-198


Lof der Onpersoonlikheid 203, I (1932) No. 3


Drie gedichten: De Bierpiraat; Voor een Paradijsvaarder (Aan Jan Engelman);


Twee Filmsirenen, 235-37 


Aandacht voor Schotman!* 267-69 


De congenitale onmogelikheid*, 270-71, I (1932) No. 4


Koek, Zand en Grind, 303-13


De belezen tijdgenoot,* 335-36, I (1932) No. 5


D.H. Lawrence en de erotiek (D.H. Lawrence: Lady Chatterley's Lover) 366-79


Brief aan een leraar, 397-98, I (1932) No. 6


Uren met Dirk Coster (I) 401-23 


Het ontmoedigende stokpaard (D.H. Lawrence: St. Mawr) 466-67, I (1932) No. 7


Idem (2) 474-98 


Het publieke blauwtje*, 531-32, I (1932) No. 8


Idem (3) 557-83


Het domste boek van de wereld (Paul Doumer: Livre de mes Fils) 605-07, I (1932) No. 9


Idem (4) 643-56


De tee van Ludwig, 659-61 


De maker van de ijzeren toren, 662-64, I (1932) No. 10


Idem (5) 698-718


Bij de vorige aantekening [M.t.B.: Braaf, goedaardig en weerloos]* 742-43


De geredde loopbaan, 744, I (1932) No. 11


Anthonie Donker als autoriteit (Anthonie Donker: De schichtige Pegasus; idem: Ter Zake) 810-06 


Polemiek en tijdschriftleiderschap 809-11, I (1932) No. 12


Over poëzie met voorbeelden (Aldous Huxley: Texts and Pretexts) 61-73 


Perron spreekt*, 75 


Noodkreet om voorlichting*, 77-78, II (1933) No. 1


Flirt met de revolutie. II (1933) No. 2, 81-99


‘De Prins weergekeerd’, 161-62 


De Smalle Mens, 163-88, II (1933) No. 3


Postscriptum bij het voorgaande [H. Marsman: De dood van het vitalisme]* 259-60


Nawoord* [J. Gans: Contraflirt met de revolutie] 316-17


Een Hollander dicht een spaanse ballade (J.W.F. Werumeus Buning: Mária Lécina) 318-24 


Parijs bij nacht (Brassai: Paris de Nuit, Ed. ‘Arts et Métiers Graphiques’)* 325-27, II (1933) No. 4


Bij een trio toneelprestaties. II (1933) No. 6, 478-87


Als voorbeeld van hygiëne, 519-28


Aan Ambrosia (Jan Engelman: Tuin van Eros) 550-55, II (1933) No. 7


De menselike staat bij kookpunt (André Malraux: La Condition Humaine) II (1933) No. 8, 581-92


De grote dingen van de planken. II (1933) No. 9, 641-58


Belangrijke erratum!* II (1933) No. 10, 759-60


Written in dejection, 797-809


Portret van Mallorca*, 822


De terugkeer van het Hart. 829-30 II (1933) No. 11


Afscheid van Kostersloot. II (1933) No. 12, 896-99


Bij een herlezing van Hamlet. III (1934) No. 1, 28-36


Bij wat Stendhal noemt ‘energie’ (I) 139-50


Volkenkundige bijdrage 188, III (1934) No. 2

Bij wat Stendhal noemt ‘energie’ (II) 236-47


Nog meer heroïsme*, 248-49, III (1934) No. 3

De derde knal*. III (1934) No. 4, 382-84

Naar aanleiding van ‘Les Liaisons Dangereuses’. III (1934) No 5, 409-18

Jan Lubbes, 586-99 


Het zalige lachen, 635-38 

De jongste generatie 638, III (1934) No.7


De beving der oude spellers, 780-81

Over haarwater (Theun de Vries: Eroïca)*, 782, III (1934) No. 8


Blocnote klein formaat, 1026-36 


Afgunst voor de diktator, 1060 III (1934) No. 11


Kijk waar hij zit, 1202-03 


Het portret niet van Dorian Gray*, 1203-05, III (1934) No. 12

De jonge Indiesman, 19-30


O, toon der kultuur! 62-63 


De militaire Muze*. 64, IV (1935) No. 1

Bezoek van Wijdenes, 211-24


Ieder zijn roes (en we gaan tevreden naar huis) 251-52, IV (1935) No. 3

Blocnote klein formaat, 984-97 


Voor het Critisch Bulletin*, 1024-25, IV (1935) No. 10


Blocnote klein formaat. IV (1935) No. 12, 1208-18


terug naar lijst periodieken