N.V. Em. Querido's Uitgevers-Mij
aan
E. du Perron

Amsterdam, 6 april 1938

Amsterdam, 6 April 1938

Den Heer E. du Perron

Molenvliet West 9a

Batavia-C

Zeer Geachte Heer du Perron,

Wij ontvingen Uw brief van 30 Maart j.l. Wij kunnen niet anders verklaren dan dat de wending in ons contact met een stormachtige vaart is gegaan. En dit alles omdat wij niet zoo gesteld bleken op de uitgave van Uw Multatuli-brochure, ook wijl er nog zoo’n groot ongedekt bedrag in UwMAN VAN LEBAK zat.

Wij hebben U voor Uw trouw aan onze firma terecht hulde gebracht. Maar achteraf moeten wij nu toch opmerken, dat die trouw niet zoo diep bleek te zitten, wanneer U over zoo’n kleinigheid als het al of niet uitgeven van Uw Multatuli-brochure ineens driftig de beenen neemt.

U vraagt ons nu U van Uw contractueele verplichting, ons steeds de voorkeur te geven, te ontslaan. Het spreekt vanzelf, dat wij aan dit verzoek hierbij onmiddellijk voldoen.

Wij hebben Uw van Haren-verhaal gelezen vóórdat Uw brief van 30 Maart j.l. in ons bezit kwam. Er doemden bezwaren, die wij van plan waren U te schrijven. Nu U zich echter van ons min of meer hebt losgemaakt, meenen wij ook vrijer tegenover U te staan en U zonder veel woorden mede te deelen, dat wij in de uitgave daarvan hoegenaamd niets zien. Wij zullen het manuscript volgens Uw verlangen aan den heer ter Braak zenden.

Ingesloten doen wij U volgens Uw verzoek de beide portretten voor de Multatuli-brochure toekomen.

Als het manuscript van de Multatuli-brochure aankomt, zullen wij het ter Braak sturen.

Hoogachtend,

[E]m Querido

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie