E. du Perron
aan
uitgeverij Em. Querido

Tjitjoeroeg, 9 juni 1937

Geachte Heer Querido,

Hierbij inderhaast wat uittreksels over D.D. voor 't geval u reclame wenscht te maken bij een event. uitgave van Siman den Javaan. De stukken uit de Hand. 2e Kamer zou ik zeker achterin het boek zelf zetten; maar aan de rest hebt u zeker wat voor het prospectus. Maar hoe staat het met uw beslissing?

Met vriendelijke groeten, hoogachtend,

EduP.

Tjitjoeroeg, 9 Juni '37.

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie