E. du Perron
aan
G.O. Tissing

Batavia, 6 april 1938

Batavia, 6 April '38.

Beste Adé,

Als je deze ontvangt, laat mij dan even per briefkaart weten wat je plannen zijn. Ga je in Mei weg of blijf je nog, vooreerst? - Wij bezwijken hier van de warmte, en daar de beste uren van mijn dag aan geestdoodend archiefwerk gewijd zijn, kom ik tot niet veel goeds meer in de avonduren. Wij denken eind van dit jaar, uiterlijk begin volgend terug te gaan, als de een of andere wereldcatastrofe dat tenminste niet verhindert, tegen dien tijd of eerder nog.

Verder gaat 't goed. Laat hooren hoe 't je gaat en wat je doet.

Steeds je

E.

Ik heb de oude De Grave's opgezocht, maar Ferdy zit nog altijd te Semarang.5322 Misschien zie ik hem hier gedurende de Paaschdagen. Waar ben jij dan? Bandoeng?

5322DP's jeugdvriend Ferdy de Grave, bij wiens ouders hij in zijn Bataviase schooljaren veel aan huis kwam, was leraar economie en later loco-burgemeester te Semarang.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie