N.V. Em. Querido's Uitgevers-Mij
aan
E. du Perron

Amsterdam, 2 september 1938

Amsterdam 2 September 1938

Aan Den Heer E. du Perron

Batavia-C

Zeer Geachte Heer du Perron,

In antwoord op Uw schrijven van 26 Augustus deelen wij U mede, dat de voorraad van

DE SMALLE MENS plm. 500 exemplaren
HET LAND VAN HERKOMST plm. 600 exx.
DE MAN VAN LEBAK ruim 900 exx.

is.

Met vriendelijke groeten,

hoogachtend,

N.V. Em. Querido’s Uitg. Mij.

[onleesbaar]

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie