F.W. Stapel
aan
E. du Perron

Den Haag, 23 mei 1938

Den Haag, 23 Mei 1938

>

Zeer Geachte Heer Du Perron,

Uw brief van 15 Mei (Garebeg Moeland) heb ik met groote belangstelling gelezen, en ik zou er graag wat uitvoeriger op willen antwoorden dan me nu mogelijk is. Toch wil ik mijn schrijven niet uitstellen tot ik wat meer tijd heb, omdat dan de kans groot is dat U Batavia intusschen hebt verlaten en dan m’n brief misschien niet terecht komt.

Eerst beantwoord ik Uw vragen. Hoofdhaar en (flinke) knevel van Dirk van H. zijn donker kastanjebruin, met een licht grijzende reflex aan de randen hier en daar. De neus, een stevige kokkerd, is fel gekleurd en wekt het vermoeden, dat hij van een goed glas wijn hield. Op mij maakt dit heele portret meer den indruk van een sabreur dan van een koloniaal hervormer, die zijn tijd een halve eeuw en meer vooruit was.

Een jaar of wat geleden heb ik een artikeltje geschreven over de totstandkoming van het Charter van 1804. Ik zend U daarvan een overdrukje toe, omdat er enkele dingen instaan, die Dirk v. H. en ook Nederburgh typeeren.

Van v. Overstraten is mij geen ander portret bekend dan dat in het paleis te Rijswijk. Overigens heb ik op het Instituut een aantal gegraveerde portretten van Indisch-gasten, die ik nog eens zal nakijken. Verder bevindt zich in de handschriften-verzameling v/h Instituut een lijvig manuscript van den Raad van Indië Wouter Hendrik van IJseldijk, bevattende Concideratiën op het werk van D.v.H.: Berigt over den tegenw. staat etc. Of er voor U iets van belang in staat, kan ik niet beoordeelen.

Het is ellendig dat Batavia U zoo aanpakt; in dat opzicht heb ik eenige ervaring en in geen enkele plaats- zelfs Semarang niet, waar ik 7 jaar gezeten heb _ voelde ik me ooit zoo gedrukt als in Batavia. Op den duur past men zich er wel bij aan, maar het maakt velen geestelijk impotent. Eenig middel: de Preanger in of, als ultima ratio; Europa.

Ik zou heel graag iets voor U willen doen, maar weet niet wat; zal echter op mijn qui-vive blijven.

Mocht Uw terugkeer naar Europa doorgaan, dan zal ik het prettig vinden U eens op het Instituut te ontvangen.

Gaarne Uw Dienstw.

F.W. Stapel

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie