N.V. Em. Querido's Uitgevers-Mij
aan
E. du Perron

Amsterdam, 11 december 1935

11 December [193]5

Den Heer E. du Perron

88 Boulevard Murat

Paris 16e

Zeer Geachte Heer du Perron,

Het doet ons buitengewoon veel genoegen U te berichten, dat DE SMALLE MENS geen deficit heeft opgeleverd. Integendeel, de zaak staat thans zoo, dat er een overschot van f 22.72 is, wat er dus feitelyk op neerkomt dat U reeds tantieme te goed hebt van ongeveer 10 exemplaren.

Er zyn tot en met 30 November 1936 369 exemplaren verkocht. In dien zin hebben wy ook Uw vrienden, de heeren Greshoff en Ter Braak geschreven.

Met vriendelyke groeten,

hoogachtend,

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie