Van Holkema & Warendorf N.V.
aan
E. du Perron

Amsterdam, 13 december 1938

W/R

13 December 1938

Den Weledelgeboren Heer E. du Perron,

p/a N.V. Nix Co.,

Landraadweg 3,

B a n d o e n g

Zeer geachte Heer,

Wij ontvingen Uw brief van 30 November en wij zullen U de revisie van SCHANDAAL IN HOLLAND per gewone mail toezenden. Wat de uitgave in boekvorm betreft is er geen bezwaar om ongeveer het formaat van Klaus Mann’s VERGITTERTES FENSTER aan te houden, alleen zouden wij het wel iets breder willen maken. Een geïllustreerd omslag in kleuren lijkt ons ook heel geschikt.

Evenmin hebben wij bezwaar tegen een uitkering van 12½ % van den prijs van het ingenaaide boek van elk verkocht exemplaar. Aangezien het hier een klein boekje betreft, zouden wij een niet-terugvorderbaar voorschot van f.100.- willen betalen.

Ook kan natuurlijk boven den titel op de titelbladzijde De Onzekeren worden vermeld en in principe hebben we geen bezwaar om ook eenige andere boeken in deze serie uit te geven. De eenige voorwaarde die wij dan moeten stellen is, dat voor SCHANDAAL IN HOLLAND eenige belangstelling zou moeten blijken; om een getal te noemen zouden wij willen vaststellen dat als er tenminste 750 exemplaren worden verkocht, wij met de serie doorgaan.

Met belangstelling zullen wij vernemen of U met onze tegenvoorstellen kunt accoord gaan. Inmiddels teekenen wij,

Hoogachtend,

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie