E. du Perron
aan
uitgeverij Van Holkema & Warendorf

Bandoeng, 30 november 1938

Bandoeng, 30 Nov. '38.

Wajanglaan 25.

Geachte Heeren,

Gelijk hiermee zend ik u de proeven van Schandaal in Holland per luchtpost terug. Zoudt u mij van de revisie een compleet stel willen zenden, per gewone mail? Bij voorbaat dank.

Als u het uit wilt geven als apart boekje, is mij dat zeer welkom.5688 Mijn voorwaarden? Ik zou willen dat u 't uitgaf in een formaat als Vergittertes Fenster van Klaus Mann (bij Querido verschenen)5689 en met een geïll. omslag in kleuren. Kan dat? Verder zou ik graag een ‘nietterugvorderbaar voorschot’ erop ontvangen - door ù te bepalen - en 12½% op den verkoop; dat is wat ik altijd gehad heb.

Van meer belang voor mij is: dat ik een reeks van deze kleine romans of lange verhalen wilde schrijven, die ik dan ook graag in dezelfde uitvoering bij u uitgegeven zou zien. Het volgende verhaal gaat over Dirk van Hogendorp, koloniale figuur van den eersten rang, kleinzoon van O.Z. van Haren, en zal heeten: Ontdekking van den Javaan. Gaat u in principe hiermee accoord?

Wat ik nu als voorwoord in Gr. Ned. heb gezet, kan in de boekuitgave achteraan staan, dat is, lijkt mij, met het oog op den verkoop beter. Boven den titel zou ik dan de titel van de reeks willen hebben, dus op het titelblad ongeveer zoo:

[tekening]

In afwachting van uw antwoord, hoogachtend,

uw dw. EduPerron

5688Schandaal in Holland werd uitgegeven door H.P. Leopold, maar was in afleveringen verschenen in GN, dat Van Holkema & Warendorf uitgaf.
5689K. Mann, Vergittertes Fenster, Novelle um den Tod des Königs Ludwig II von Bayern. Amsterdam: Querido 1937. 19 cm.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie