E. du Perron
aan
Van Holkema & Warendorf

Bandoeng, 31 december 1938

Zeer geachte Heeren,

In dank ontving ik uw brief. Tegelijkertijd ontving ik echter van een ander uitgever, aan wien mijn vriend Ter Braak het ms. gezonden had nog vóór u mij erover schreef, en van wien ik eig. geen bericht meer verwachtte, een zooveel beter aanbod, dat ik niet anders heb kunnen doen dan erop ingaan. Ik heb hier maar meteen toe besloten, omdat het mij geen methode lijkt om den eenen uitgever tegen den anderen uit te spelen en u dus voor te stellen dat andere aanbod te evenaren of te overtreffen. Ik veronderstel dat u mijn houding billijken kunt en betuig u hierbij verder mijn spijt, dat het tusschen u en mij dus niet door is kunnen gaan.

Met vriendelijke groeten, hoogachtend,

EduPerron

Bandoeng, 31 Dec. '38.

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie