Van Holkema & Warendorf N.V.
aan
E. du Perron

Amsterdam, 30 april 1936

30 April 1936

Monsieur E. du Perron

88 Bld.Murat

AUTEUIL-PARIS 16e

Zeer geachte Heer,

Het is ons aangenaam, U te kunnen mededeelen dat de redactie van GROOT NEDERLAND met veel belangstelling heeft kennis genomen van Uw bijdrage …E POI MUORI en dat zij die t.g.t. gaarne in het tijdschrift zal publiceeren.

U dankend voor de inzending, teekenen wij,

Hoogachtend,

VAN HOLKEMA & WARENDORF NV.

Administr. GROOT NEDERLAND

[onleesbaar]

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie