H. Mayer
aan
E. du Perron

[Den Haag], 26 juli 1933

26 Juli 33

Beste Eddy,

Vanmorgen kreeg ik je kaart en vanmiddag je brief, beiden haast ik mij te beantwoorden. favoriet verschijnt onder leiding van Henri van Wermeskerken, Emmastraat 61, ’s-Gravenhage, bij Bruna & Zn. in Utrecht. Van Astra en Nova zijn mij geen redactieadressen bekend, het eerste verschijnt bij Koldert & Co, 324, Keizersgracht in Amsterdam en het tweede bij Allert de Lange, Damrak, Amsterdam.

Je vraag of ik meer dergelijke tijdschriften ken, moet ik ontkennend beantwoorden, ik zie dergelijke dingen nooit. De Hollandsche Revue is van karakter veranderd en weer net zooals Netscher hem heeft opgericht, over zicht van andere tijdschriften. Ik hoor dat Eigen Haard in aanmerking zou komen, ik zal trachten je er een proefnummer van te bezorgen.

Je Historische Studies zouden heel goed in De Telegraaf een plaats kunnen vinden, daar schreef wijlen Eef ze ook geregeld in, ze stonden meestal in het Zondagochtendblad.

Het kleine boekje van Thomas heet niet Isolde maar is naar haar partner Tristan genoemd, en verschenen bij Van Kampen in Amsterdam.

Een Man uit één stuk is een uitgaaf van den broodheer van je vriend Coster, Van Loghum Slaterus in Arnhem.

Nijgh en Van Ditmar heeft zich een en[k]ele maal aan would be bibliofieluitgaven bezondigd, zou je die niet voor Serena warm kunnen maken?

Die boekjes van Van Rossen verschenen bij N.V. Uitgeverij P.D. Bolle, Koningin Emmaplein 2 Rotterdam en bij Bruna in Utrecht.

Ik hoor hier door iemand uit mijn omgeving mompelen dat die mijnheer Du Perron toch wel diep gezonken is dat hij zich aan dergelijke dingen waagt.

De artikelen in Het Vaderland zijn in den regel zeer lezenswaard, ze houden je daar toch? Ik dacht eigenlijk dat het je den laatsten tijd vrijwel naar den vleeze ging, niet elke dag truffels maar toch wel biefstuk. Ik schrik er eigenlijk een beetje van te hooren dat je zoo in de puree zit en het spijt mij meer dan ik zeggen kan maar ik denk niet dat je veel succes zult hebben met je populaire copie, ook al omdat ik niet geloof dat je zulke snert kunt schrijven die voor de Astra, Nova verslinders slecht genoeg is.

Verleden week Vrijdag was ik bij Fred. Batten die door zijn staatsexamen is, ik trof er o.a. Do die ik in 8 jaar niet had gezien. Ze beloofde indertijd een dikkertje te worden, ze heeft die belofte niet beschaamd.

Doorslag: Literatuurmuseum, Den Haag

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie