H. Mayer
aan
E. du Perron

[Den Haag], 4 november 1932

4 November 32

Beste Eddy,

Het befaamde boek over de Java-oorlog is van P.J.F. Leuw, 6 deelen klein 4o met atlas gr. 4o, 1894, Gld. 40.-. Een register bezit het boek niet, wel heb ik gevonden dat op eenige bladzijden over je geëerden voorvader wordt gesproken. Zoodra Willy eens niets te doen heeft zal ze die bladzijden voor je overtikken maar op het oogenblik is het vrij druk.

Jacques heeft gisteren gelezen. Hij vat het heel gezellig op, en te lang doet hij er ook niet over. Van 5 min. voor half negen tot 5 min. over negenen en van 5 min. voor half tien tot 10 min. voor tien, waarvan het grootste gedeelte nog besteed werd aan voo[r]lezen, maar wat hij zei was wel interessant. Over jou heeft hij het niet gehad, alleen je naam genoemd als redacteur van Forum.

À propos in het laatste nummer hervond ik een oude kennis van Richard Minne uit het eerste nummer van ’t Fonteintje. Jacques heeft gelezen uit Achterberg, de Bruin, Van Oosten, Vestdijk en de Marest.

Vale.

Doorslag: Literatuurmuseum, Den Haag 

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie