E. du Perron
aan
H. Mayer

Bellevue, 25 juli 1933

Bellevue, 25 Juli.

Beste Henri,

Het is hoognoodig dat ik wat copy ‘uitzet’. Wil je me daarom zoo gauw mogelijk antwoorden op deze vragen.

Wie heeft indertijd (2 of 3 jaar geleden?) een klein boekje uitgegeven van Thomas Mann in Nederl. vertaling - ik meen geheeten Isolde - met een gekleurd omslagje waarop een juffrouw voorkwam?2814 (Nogal een aardige teekening.) Of wie heeft van Unamuno uitgegeven: Een man uit één stuk?2815 Ik zoek een vertaling te plaatsen van Landor's fragment Hautes et Basses Classes en Italie, je weet wel, van Larbaud. Ik wou er een klein boekje van maken, getiteld Serena. Als ik er fl. 50. voor krijg, zijn ze van mij af, ook bij eventueele winst.

Verder werk ik momenteel aan levens van curieuze personages, avonturiers etc. Waar kan ik die plaatsen - qua tijdschrift - en waar kan ik eventueel die stukken weer bundelen en als boek uitgeven? Er was indertijd (maar nu wel 10 à 12 jaar geleden) zoo'n boekje van Van Rossum,2816 met portretjes erbij. Kan je mij zeggen bij welken uitgever dat was?

Verder had ik graag nrs. van De Favoriet, Astra en Nova, om te zien wat ik voor die menschen misschien vertalen kan. Om een lijst van tijdschriften die in aanmerking komen schreef ik al eerder. Ik ben bereid om te probeeren, zooveel ik kan en voor ik wat anders vind, het noodige te verdienen met de pen, zooals dat heet, maar dan moet ik toch ook weten dat ik de rommel geplaatst krijg.

Jan beloofde voor mij te informeeren, maar heeft het zelf wschl. erg druk; althans sedert eenigen tijd hoor ik van hem niets meer.

Simone zoekt in Brussel tevergeefs naar een betrekking en Gille is nu ondergebracht op een kostschool, bij een soort vegetariërs en halfzachten. Wij zitten hier tot 1 October, omdat wij de huur nu eenmaal betaald hebben; wat verder gebeuren moet weet nog niemand. Als ik met die uit te zetten copy genoeg verdien om 2 maanden goedkoop ergens in de provincie te gaan, ga ik daar weer krachtig werken aan mijn roman, die ik tenminste bij Van Kampen plaatsen kan als hij afkomt. Maar ik heb de omstandigheden voor dàt werk nu wel erg tegen.

Laat spoedig wat hooren, ook hoe je het zelf maakt. Hartelijke groeten van je

E.

Laat deze brief je niet doen vergeten wat ik je op de briefkaart2817 vroeg, en misschien al eens eerder.

2814Het werkje van Th. Mann was getiteld Tristan, geautoriseerde vertaling van C.J.E. Dinaux, en verscheen in de reeks ‘Zilveren verpoozingen. Een keur van kunst en letteren’ bij P.N. van Kampen, Amsterdam 1929.
2815Miguel de Unamuno, Een kerel uit één stuk [Nado menos que todo un hombre]. Vertaling van G.J. Geers. Arnhem (Van Loghem Slaterus) 1926.
2816C.P. van Rossem, Twee historische avonturiers, Beau Brummel en Giacomo Casanova. Rotterdam (D. Bolle) 1918.
2817Verloren gegaan.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie