J. Greshoff
aan
E. du Perron

[voor 18 augustus 1933]

Beste Eddy,

Zoojuist ontving ik hier van Everard het stuk over Java, dat ik heden doorzend aan Coenen met een begeleidend schrijven.

Ik vroeg E.B. om deze keer weer een Panopticum van me mee te nemen, maar hij antw. dat hij dat niet doen kon omdat Maurice R. zich verzet had tegen een al te geregelde medewerking van ondergeteekende ?!?!? Liegt E.B. of is M.R. een jaloersch valschaardje?

Dit alles is van geen belang. Het is hier zoo godzalig [heerlijk] dat ik heelemaal op leef.

Annie, Arthur & Kennie zenden jullie heel veel hartelijks en liefs.

van Aty & mij verwacht je zeker niet minder. En terecht.

Een stevige hand van je Jan

Origineel: particuliere collectie

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie