H. Mayer
aan
E. du Perron

Den Haag, 1 november 1932

's-Gravenhage, 1 November 32

Beste Eddy,

Ik krijg daar juist een boek van Van de Wall, Indische Landhuizen, 4o., 123 blz., met talrijke plattegronden en afbeeldingen. In de beschrijving van het huis Tjitrap valt mijn oog op je geachte naam. Je voorvaderen of liever een van je voormoeders, een juffrouw Menu, is daar geboren en later getrouwd met Mr. Hendrik Willem du Perron. Misschien heb je er nog wel gelogeerd. het boek kost Gld. 5.-, porto naar Frankrijk 45 centen. Het is wel iets voor het familiearchief. Ik zou het je wel voor je verjaardag sturen, waarmee ik je van harte geluk wensch, ware het niet dat ik dan een precedent zou scheppen.

Het was Zaterdagavond in De Kroon heel gezellig. Van Schendel was er, Kramers, Jacques Bloem en ik. Het duurde tot kwart over één. Van Schendel blijkt goed tegen dergelijke vermoeienissen bestand te zijn.

Donderdagavond leest Jacques hier voor de club over den stand der hedendaagsche nederlandsche poëzie, ik ben benieuwd.

Hartelijke groeten, ik zal een voorburg op je gezondheid drinken.

[In hs. Du Perron:] En hier is een briefje van Mayer, ook al over mijn familie. Valt dat met mijn verjaardag samen? – Dit kan verscheurd worden.

Origineel: Literatuurmuseum, Den Haag

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie