E. du Perron
aan
H. Mayer

Bellevue, 17 november 1932

Bellevue, Donderdag.

Beste Henri,

Ik ga straks voor 3 dagen naar Brussel, zien hoe mijn moeder het maakt. Reigen kwam vanmorgen, daar dit uitgaafje mij erg tegenvalt, neem ik het mee en zal ik het je netjes ingepakt vanuit Brussel terugzenden; wil je mij hiervoor in de plaats in Godsnaam dan maar een ex. zenden van het Benjamin Harz-Verlag. (Het mijne gaf ik nl. nu reeds weg.) - Ter Braak, die een pakje boeken van me overnam, zond je fl.20.- in mindering van mijn rekening. Wil je Tom Jones en de Sterne's ook niet overnemen voor de zaak (prijs laat ik aan jou over)? dan zijn we daarvan af. - Ik wou dat je die Multatuli nog eens voor me vond; zou daar nu heusch in Amsterdam bij geen enkele jood een behoorlijk stel van te vinden zijn? - Verder zou je me een groot plezier doen als je die blzn. uit Louw over mijn overgrootpa liet overtikken; als de juffrouw die dat doen wil het in haar vrije tijd wil doen, wil ik haar ook wel het noodige per getypte blz. betalen. Hoe gaat het er verder mee? Ik hoop Jan terug te zien zonder hoofdpijnen (het schijnt dat hij daar weer erge last van had.) En wat nieuws in Den Haag? hebben jullie het er al flink koud? hier valt het nogal mee. Nu, ik verwacht dan met velerlei liefde een en ander. Hart. groeten van je

E.

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie