E. du Perron
aan
H. Mayer

Bellevue, 2 november 1932

Beste Henri,

Dank voor verjaarswenschen, maar het boek over Tjitrap2390 interesseert me niet. Laten mijn voorouders er maar gerust in sluimeren, op die landerijen die ik helaas niet meer verkoopen kan. Stuur me maar gauw de bestelde boekjes over Watson en Holmes. - En vertel me wat Jacques allemaal ‘gelezen’ heeft over die poëzie-stand2391; dat interesseert me erg! Was hij net zoo superieur-welwillend tegenover me gestemd als Vander Hummus2392 uit De Telegraaf? Dan proficiat. Ik zie Van Schendel nu spoedig hier, veronderstel ik. Ter Braak was hier drie dagen en vertrok vanmorgen in een Satansche vroegte, per vliegtuig naar Amsterdam. - Wil je nog iets voor me doen? Geef me dan op hoe het befaamde boek over den Java-oorlog heet en wie er de schrijver van is?2393 Kan je daaruit het stuk over laten typen waarin mijn andere voorvader: Louis, met bommen en granaten optreedt? Nazien in het register; het gebeurt bij den berg Tidar. Hart. groeten van

je E.

23901 november 1932 had Mayer V.I. van de Walls Indische landhuizen te koop aangeboden, dat informatie bevatte over de familie van P.H. Menu, DP's overgrootvader.
2391Reactie op Mayers mededeling van 1 november 1932: ‘Donderdagavond leest Jacques hier voor de club over den stand der hedendaagsche Nederlandsche poëzie...’ 4 november zou Mayer terugschrijven: ‘Over jou heeft hij het niet gehad, alleen je naam genoemd als redacteur van Forum’.
2392Werumeus Buning.
2393P.J.F. Louw, De Java-oorlog van 1825-1830. 6 dln. 's-Gravenhage 1894-1910. De door DP bedoelde passage staat in deel 1 ('s-Gravenhage 1894), p. 270-271.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie