F.R.J. Verhoeven
aan
E. du Perron

[Batavia, na 30 mei 1935]

Woensdagmorgen.

>

Beste Ch- E.,

In de Ind. Crt. van 30 Mei is het volgende bericht verschenen:

’s Lands archief.

In ons blad van 23 dezer namen wij van een medewerker een artikel op onder bovenstaanden titel. Aangezien ons gebleken is, dat de gegevens, waarop het berust, niet juist zijn, betreuren wij de plaatsing ervan.’

Ik achtte het beter, persoonlijk een en ander op waardigen toon aan Krasp meede te deelen. Zij vond het artikel van den 2sten – dat je gelezen had, naar je mij vertelde – blijkbaar niet zoo schunnig als ik.

Hoe bevalt het examineeren?

Met vr. groeten

Verhoeven

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie