H.L. Timmers Verhoeven
aan
E. du Perron

7 februari 1934

T/DAG.

Bruxelles, le 7 février 1934.

Monsieur E. du PERRON

I9, rue de l’Yvette

PARIS. (16e)

Cher Ami

J’ai fait le nécessaire en ce qui concerne le paiement au docteur de ROOS, et ferai la même chose pour Madame S.x

En ce qui concerne la note de Herman, je préfère la tenir en suspens et je garderai cette somme en caisse.

Ne vaut-il pas mieux que vous vérifiez le compte lors de votre visite à Bruxelles parce que je vous montrerai en même temps les pièces, quittances, etc...?

Au plaisir de vous revoir, veuillez présenter mes respects à Madame, et croire vous-même à mes sentiments les meilleurs.

Timmers Verhoeven

x. Ik heb nog eens over die betaling van fr 10.000.- à Madame S. nagedacht, ik geloof, dat jouw bedoeling om haar die som in eens te betalen, niet in haar belang is en ben bang, dat zij niet in staat is, dat kapitaaltje te beheeren, zoodat zij na eenigen tijd weder in denzelfde toestand is. Ik geloof dat je haar daarmede een slechte dienst bewijst; ik besprak die questie gisteren met de Greshoff’s en zij deelden [1] geheel mijn oordeel, en acht het daarom verstandiger nog eens het met jou te bespreken aangezien je toch over eenigen weken in B. bent. Mij dunkt, [twee woorden onleesbaar] best een anderen [2] mouw aan te passen, zoodat zij toch tevreden kan zijn; ik bezie deze zaak uitsluiting in haar belang en daardoor in zekeren zin ook in het jouwe.

Saluut tot ziens

ton

T.V.

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie