E. du Perron
aan
P. Gediking

Parijs, mei 19357481

Zeer geachte Heer,

Zou u mij omgaand kunnen zeggen of u de heer P. Gediking is, die bibliothecaris was van het Bataviaasch Genootschap te Weltevreden; en indien ja, wilt u dan het contact herstellen met uw exassistent

E.duPerron

Ik schreef op 15 April een lange brief naar het Bat. Genootschap, die zonder antwoord is gebleven. Eerst onlangs hoorde ik dat de heer P. Gediking een jaar geleden als bibliothecaris was vervangen door een Dr. Verhoeve of Voorhoeve7482; uw adres wordt mij door denzelfden zegsman uit Den Haag gezonden.

afz.

E. du Perron

88 bould. Murat

Paris (16e)

7481Deze brief was geadresseerd aan Monsieur P. Gediking, Dunklerstraat 8, Den Haag, Pays-Bas en doorgezonden naar Hotel France, La Turbie, aankomststempel: La Turbie (Alpes-Mmes) 1-6-35, en vandaar doorgezonden naar Villa Charlotte in Monaco-Stad, doorgangsstempel: Cannes 31-VII-35, aankomststempel: Monaco-Ville Principauté 1-8-35.
7482Dr. P. Voorhoeve volgde per 1 juli 1934 Gediking als bibliothecaris op.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie