F. Timmers Verhoeven
aan
E. du Perron

Brussel, 7 februari 19347796+

Bruxelles, le 7 février 1934.

30 Bd Adolphe Max

Cher ami,

J'ai fait le nécessaire en ce qui concerne le paiement au docteur de roos, et ferai la même chose pour Madame S.7797

En ce qui concerne la note de Herman, je préfère la tenir en suspens etje garderai cette somme en caisse.

Ne vaut-il pas mieux que vous vérifiez le compte lors de votre visite à Bruxelles parce que je vous montrerai en même temps les pièces, quittances, etc...?

Au plaisir de vous revoir, veuillez présenter mes respects à Madame, et croire vous-même à mes sentiments les meilleurs.

Timmers Verhoeven

T.V.

7796Op briefpapier van de Compagnie d'Assurances sur la Vie “UTRECHT”, enz.
+Deze brief werd door DP voorzien van twee aantekeningen doorgezonden aan J. Greshoff op 9 februari 1934, zie Brieven IV, 1957, p. 442.
7797Ik heb nog eens over die betaling van fr 10.000. - à Madame S. nagedacht; ik geloof, dat jouw bedoeling om haar die som ineens te betalen, niet in haar belang is en ben bang, dat zij niet in staat is, dat kapitaaltje te beheeren, zoodat zij na eenigen tijd weder in den zelfden toestand is. Ik geloof, dat je haar daarmede een slechte dienst bewijst; ik besprak die questie gisteren met de Greshoff's en zij deelden geheel7798 mijn oordeel, en acht het daarom verstandiger nog eens het met jou te bespreken, aangezien je toch over eenige weken in B. bent. Mij dunkt, daar is best een anderen7799 mouw aan te passen, zoodat zij toch tevreden kan zijn; ik bezie deze zaak uitsluiting in haar belang en daardoor in zekeren zin ook in het jouwe.
Saluut tot ziens
tav.
7798Aantekening van DP in de marge met een pijl verwijzend naar ‘geheel’: ‘Ik wil dat oordeel óók geheel deelen, maar DAAR GAAT HET NIET OM!’
7799Aantekening van DP onderaan de brief met een pijl verwijzend naar ‘anderen’: ‘Dat wil ik niet. Ik wil - stomweg misschien, maar precies - geven wat ik beloofd heb; nu ik het, misschien voor de laatste maal in mijn leven, nog doen kan.’
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie