N.V. de Spieghel
aan
E. du Perron

13 september 1935

AMSTERDAM, 13 September 1935.

Den Heer E. du Perron

p.a. Dr H. Maasland,

111 Avenue de la Forêt,

Boisfort-Bruxelles

Belgie.

Geachte Heer de Perron,

Op 9 September j.l. verzonden wij Uw artikel met drukproef naar Uw adres in Parijs, Uw schrijven aan Mevrouw van Lokhorst, waarin U Uw nieuwe adres mededeelt kwam dus hiervoor helaas te laat. Wij zenden U hierbij nogmaals een proef met het verzoek deze zoo spoedig mogelijk te willen corrigeeren, in de hoop dat het ontbreken van Uw kopij daarvoor niet een te groote handicap zal zijn. De Redactie van Kristal verzoekt U Uw bijdrage tot op de helft te willen bekorten.

Tevens zenden wij U een formulier voor de bio-bibliografische aanteekeningen, die wij tegelijkertijd gaarne ingevuld van U terug ontvangen.

Hoogachtend

N.V. de Spieghel

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie