E. du Perron
aan
H. Mayer

Batavia, 22 mei 1938

Batavia, 22 Mei 1938.

Beste Henri,

Héél hartelijk dank voor de Historiën van Hooft, die mij gisteren bereikte. Ik dacht niet dat je zóó'n mooi ex. - en zoo compleet - had gezonden. Ik ben er dolblij mee. Ik denk ook wel niet dat ik alles erin zal lezen, maar het idee dat te kùnnen doen is prettig.

Wat je over Nix schrijft is minder leuk. Ik zal het hem met strengheid voorhouden. Maar de man is o zoo braaf! Als je hem zag zou je niet kwaad op hem kunnen zijn; het is de goeiïgheid en verder oom Tom in persoon. Ik heb gehoord dat hij een tijd geleden er èrg moeilijk voor heeft gestaan; misschien had hij geen geld om je die boeken te zenden (want wie gaat er nu niet in op een bestelling?) en heeft hij op een onhandige manier dat voor je verborgen willen houden. In ieder geval, dit boek van mij is maar een proefneming. Misschien heeft hij een ander die ‘agent’ wil zijn voor Holland; ik kan hem nu niet verder helpen. Als je wilt, zal ik je dan maar zelf wat exx. sturen, tenzij die agent dat doet. Nix zelf is niet in 't minst boos op je, dus als Nijhoff boos op hem is, krijg je die exx. niet, anders wschl. met alle liefde. Gesteld dat ik ze je stuurde, hoeveel zou je er moeten hebben?

Stuur me 1 ingen. ex. Van Menschen en Tijden I van Kernkamp, indien niet te duur. Over Bakhuyzen graag nader; zoù er een prijs te maken zijn - en voor wat precies? - Goede reis. Tot later meer en beter. Hartelijk steeds je

E.

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie