E. du Perron
aan
uitgeverij De Spieghel

Brussel, 14 september 1935

Brussel, 14 Sept. '35

L.S.

Nadat ik 3 brieven aan mevrouw Van Lokhorst schreef, waarin ik zo inschikkelijk mogelijk ben geweest, en waarop ik geen letter antwoord ontving, kreeg ik gisteren de proeven van mijn stuk hier nagezonden. Ik keek die dadelijk na en stuurde u het pakje. Vandaag komt het tweede pakje en een brief namens de redactie om mijn tekst tot op de helft te bekorten.

Ik vind deze manier van doen, vooral na de eerste correspondentie waarin mevrouw Van Lokhorst zeer op een bijdrage aandrong, raadselachtig, om geen ander woord te gebruiken, - maar hoe dan ook, ik ben aan het eind van mijn inschikkelijkheid. Ik verzoek u dus - of de met stomheid geslagen redactie - om òf alles te plaatsen, òf niets. Het laatste zou mij het liefste zijn.

Misschien wilt u wel zoo goed zijn om mij de nagekeken proeven te retourneeren.

Met beleefden groet,

EduPerron

Wanneer u alles plaatst, kan eventueel de heele notitie over Guitry-Cocteau (blz. 122 beneden, 123 boven) vervallen. Maar in geen geval plaatsen zonder wat ik erbij geschreven heb. Ook hierover schreef ik aan mevrouw Van Lokhorst!

Het is onnoodig mij hierheen te schrijven. Ik vertrek morgen en kan u vooreerst geen vast adres opgeven, tenzij Parijs. - Het beste lijkt mij, verreweg, om de heele bijdrage als vervallen te beschouwen. Wanneer u, na 6 blzn. te hebben gezet, een papierbesparing van 3 blzn. nastreeft, hebt u er misschien ook nog winst bij om 6 blzn. papier uit te sparen, en alles te beschouwen als niet gezet.3871

3871DP's inzending werd uiteindelijk in haar geheel in Kristal geplaatst.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie