E. du Perron
aan
J. Greshoff

Rantjasoeni, 31 augustus 1938

Rantjasoeni, 31 Aug. '38.

Beste Jan, Je zult van hieruit een brief5548 van me gekregen hebben die door een fout van de administratie onvoldoend gefrankeerd was - (20 cts inpl. v. 45). Ik hoop dat je de strafport toch betaald zult hebben, want ik vertelde je van allerlei in dien brief en vroeg je ook om antwoord op allerlei punten. Op deze kaart herhaal ik het voornaamste: wil je mijn Van Haren-verhaal voor G.N.? Verder: mag ik een art. schrijven - principieel! - over de brochure die Rost wijdde aan ‘het geval Jef Last’? Tenslotte (en dit is nieuw): ik zou erg graag een uitgebreid art. schrijven over Jany, nr. aanl. v. zijn Uit Zelfbehoud,5549 dat ik nu net las en dat mij van het allergrootste belang lijkt als commentaar op zijn persoonlijkheid en zijn werk. Denk niet dat het een art. ‘tegen’ zal zijn; bij alle ‘wrijving’ die ik met hem hebben zal, wordt het tenslotte een art. compleet voor. Zoowel het art. over Rost als dat over Jany kan van belang zijn voor onze kleine groep, alweer: principieel, - als je dat woord wat soepel wilt opvatten. Maar als je met deze soort stukken haast hebt, zal ik ze laten overtypen, liever dan nogeens bloot te staan aan correctie als toegepast op mijn stuk over Marsman. Tot zoover, voor ditmaal. Antwoord gauw. Wij hebben een huis gevonden in Bandoeng; adres: E. du Perron, Wajanglaan 25, Bandoeng (Java). Van daaruit schrijf ik beter; ik hoop dan ook wat uitvoeriger van je te vernemen. Wil je ook Menno en de anderen dit nieuwe adres5550 opgeven, als je ze toch schrijven moet? dat bespaart mij moeite en kosten. Dank! Veel hartelijks, ook van Bep en voor Atie, steeds je

E.

O ja, ik vroeg je in den brief ook om mij nu eindelijk het Marsman-nr. te laten zenden, dat ik niet kreeg. En bericht over die copie van D.D. -

55483514.
5549Niet gebeurd.
5550Een pijl wijst naar het adres van de afzender: Wajanglaan 25, Bandoeng (Java).
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie