Residentie Molukken Amboina
aan
E. du Perron

Ambon, 24 maart 1938

Az./43/1/11.

24 Maart 1938.

den WelEdelGeboren Heer,

E. du Perron

p/a Landsarchief te

Batavia-Centrum.-

1. In antwoord op Uw schrijven van 11 dezer deel ik U mede, dat in het archief van het Residentie-kantoor alhier slechts 2 van geen belang zijnde brieven voorkomen onderteekend door Douwes Dekker.

2. Overige bescheiden op hem betrekking hebbend werden niet aangetroffen.

3. Het tijdstip van zijn dienstaanvaarding alhier kon uit het archief niet worden opgespoord.

De wd. Resident der Molukken

[onleesbaar]

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie