G. Kolff & Co
aan
E. du Perron

Batavia, 30 november 1937

WelEdG. Heer,

Hierbij zenden wij U een verklaring in duplo inhoudende de voorwaarden waarop de eerste oplaag van Dialogen over het detective-verhaal door ons zal worden uitgegeven.

Eén exemplaar ontvangen wij gaarne geteekend terug en zullen dan per keerende post voor remise van f 100.- zorgdragen.

Hoogachtend,

p.p. G. Kolff & Co.,

[onleesbaar]

Bijl. 2

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie