S. Koperberg
aan
E. du Perron

Jogjakarta, 9 november 1938

Jogjakarta, 9 November 1938

Geachte Heer du Perron,

Dank voor Uw brief dd. 6 dezer, waarin voldoende gegevens staan, die ik zoonoodig zelf kan aanvullen. Ik hoop over een dag of 14 naar West-Java te kunnen gaan, om tezien of een garantiefonds bijeentekrijgen is. Van hieruit kan ik U niets over het al of niet lukken schrijven, doch ik beloof U moeite te zullen doen om binnenkort U een en ander te kunnen melden. De samenstelling van de Redactie kan dan nog altijd besproken worden.

Met vriendelijke groeten

ook aan Uw vrouw,

[onleesbaar] Koperberg

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie