E. du Perron
aan
D. Kouwenaar

Bergen, 5 mei 1940

Bergen, Zondag 5 Mei 1940.

Zeer geachte heer Kouwenaar,

Sinds Woensdag zijn we bezig ons in uw huis te installeeren. Morgen laat ik u een chèque van fl. 50. zenden door de Hoornsche Credietbank te Alkmaar, zijnde de huur over Mei. Bij dezen bevestig ik dan nog eens dat de huur niet verder zal gaan dan tot 1 April 1941 en dat wij in de maand Augustus a.s. het huis zullen verlaten.

Misschien mag ik er tot slot bijvoegen dat zoowel mijn vrouw als ik zeer tot onze genoegdoening hier zitten.

Met vriendelijke groeten, hoogachtend,

E.du Perron

Origineel:?

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie