P.N. van Kampen en Zoon N.V.
aan
E. du Perron

Amsterdam, 27 september 1938

J/K

27 September 1938

WelEd.Geb.Heer E. du Perron,

Wajanglaan 25,

Bandoeng.

Zeer Geachte Heer Du Perron,

De Heer ter Braak heeft ons omtrent Uren met Dirk Coster nog niets bericht. Wij zullen ons met hem in verbinding stellen. 15 exemplaren worden U gezonden.

Nutteloos Verzet heeft een weinig bevredigend verloop gehad. De verkoop is,ondanks onze herhaalde moeite, nagenoeg nihil geweest, zoodat er ongeveer een bedrag van f 500.- voor ons mee gemoeid is. Wij hebben nog een voorraad van circa 650 exemplaren. Ziet U kans iemand te vinden die 50 cts per exemplaar betaalt, dan zijn wij bereid ze daarvoor af te staan. ’t Is jammer, maar de massa leest nu eenmaal liever uit het Amerikaansch vertaalde romannetje! en Tuinzing, De moeilijke weg naar het goede eind, dat nagenoeg uitverkocht is! Zoo zijn ze!

Met vriendelijken groet, gaarne

Uw Dw.

[onleesbaar] van Kampen

[rechtsbovenaan met de hand geschreven] f 300.-

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie