E. du Perron
aan
D. de Vries

Bandoeng, 27 september 1938

Geachte Heer De Vries,5591

Veel dank voor uw brief. U hebt zich veel te veel moeite gegeven, de naam alleen was genoeg geweest. Toch vond ik dit overzichtje wel aardig als controle op wat ik er zelf van noteerde.5592

Binnenkort hoop ik in Batavia te komen en persoonlijk een pak boeken terug te bezorgen. Ik zie u dan.

Met vriendelijke groeten uw dw.

EduPerron

Bandoeng, 27 Sept. '38.

5591Dirk de Vries (1902-1983), oorspronkelijk leraar Nederlands, in 1938 waarnemend bibliothecaris van het Bataviaasch Genootschap als plaatsvervanger van A.J. Bernet Kempers, die op zijn beurt het hoofd van de Oudheidkundige Dienst tijdens diens Europees verlof verving. De Vries en DP kwamen met elkaar in contact door DP's boekaanvragen ten behoeve van de samenstelling van de De muze van Jan Companjie.
5592Mogelijk een korte genealogie van de Van Hogendorps.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie