E. du Perron
aan
P.N. van Kampen & Zn

Parijs, 2 februari 1935

Parijs, 2 Febr. '35.

Geachte Heer Van Kampen,

Natuurlijk juich ik het toe, dat u een complete herdruk van Couperus' Kleine Zielen waagt, in dit land waar zelfs de grootste schrijvers alleen schijnen te moeten voldoen aan de voorbijgaande lusten van den gemiddelden ‘boekenkooper’. Ik beschouw dit boek, zooals u weet, als een van de beste van Couperus, zeker als een van de meest representatieve - op het 4e deel na (Het Heilige Weten) dat veel zwakker is, ‘administratief’ voor zoover het de verdere verantwoording van het familieleven betreft, en gelijkend op iedere andere hollandsche roman over een ongelukkig huwelijk, als men het apart beschouwt. Maar u hebt natuurlijk de keuze niet en moet dit deel bij de andere doen, ook in een dundruk-editie.

Zou u namens mij 1 ex. Uren met Dirk Coster en 1 ingen. ex. Nutteloos Verzet willen zenden aan: F. de Grave, Werkhoefstraat 17ii, Rotterdam.7861

Als ik u hiervoor iets schuldig ben, wilt u dat misschien wel verrekenen met wat ik eventueel nog aan royalty van u krijg. Bij voorbaat dankend en met beleefde groeten, hoogachtend,

EduPerron

7861Van Kampen tekende hierop aan: Gezonden.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie