B. Crone
aan
E. du Perron

Tjitjoeroeg, 29 november 1937

Tjitjoeroeg, 29 November 1937.-

B.CRONE

Tjitjoeroeg

Beste Eddy,

Je schryven in orde ontvangen en zie ik daaruit, dat Ina je niet met rust laat. Ik voor my, zou me daar achter heusch niet druk over maken. Mr. Kasteleyn kun je altyd zeggen, dat jy nog steeds bezig bent, om het terrein te verkoopen, doch dat jy natuurlijk van jouw kant het niet direct voor een appel en een ei van de hand wil doen.

Wat ons betreft, heb je natuurlyk de geheele zeggenschap over bedoeld stuk grond. Ik voor my, geloof niet, dat er op een accoordje behoeft te worden aangestuurd, zooals Kasteleyn het zoo graag zou willen. Je testament zegt het toch duidelyk genoeg, dat die groen en geel geverfde Ina desnoods mag verkleuren, zoolang jy de bedoelde terreinen niet verkocht hebt. Immers alleen by te maken baten van genoemde hypotheek, zou Ina pas recht hebben van spreken en zoolang dit niet gebeurd is, dient zy het af te wachten, en kan in geen geval de zaak dwingen.

Nu Eddy, met beste groeten ook aan Bep,

Steeds yours,

Ben

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie