E. du Perron
aan
F.R.J. Verhoeven

Bandoeng, 9 september 1938

Bdg., 9 Sept. '38.

Beste Bob,

Veel dank voor de gesignaleerde kaart!5558 Graag een foto ervan, maar liefst zoo spoedig mogelijk. Ik laat er dan een cliché van maken en het ding ‘bijzetten’ in Mult. 2e pleidooi, dat nu zoowat is afgedrukt. (Er is nu eenig gecorrespondeer over met Templum Salomonis.)5559

Dit in haast en par retour du courrier. Nogmaals dank; dit kan erg aardig zijn. Hart. gr. van je

E.

P.S. Wil je me dan ook nog precies opgeven van wanneer die kaart is en eenige gegevens, zoo mogelijk, omtrent dien sapeur-kaartenmaker?

Z.O.Z. - ik heb nog iets op m'n hart.

Zou Ellen me bij gelegenheid kunnen leeren hoe je bij het boekbinden een uitgeknipt portret opplakt en dan in een boek plakt zonder dat het geheel bobbelt, golft of zich anderszins misdraagt?5560 Of weet zij een goede boekbind(st)er - met gevoel voor zulke dingen! - hier in Bandoeng?

5558Mogelijk de kaart op p. 104-105 van Multatuli. Hasselt 1970.
5559De kaart is niet opgenomen in Multatuli, Tweede pleidooi.
5560Mevrouw Verhoeven had een cursus boekbinden gevolgd.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie