E. du Perron
aan
H. Samkalden

Bandoeng, 13 september 1938

Beste Hugo,

Gelijk hiermee zend ik je een compleet stel proefvellen van Mul. 2e ronde. Ook wat prospecti van Nix. Hij zou willen dat je zoo'n dingetje voor hem maakte, maar kan je 't om zoo te zeggen omgaand doen, want hij wou alvast een paar exx. verkoopen. Je ziet, lang hoeft het betoog niet te zijn. Wel moet erbij staan: hoeveel blzn. nieuwe dokumenten!

Ik maakte de eerste vergad. K. en O. mee.5561 Ik zou liegen als ik zei dat ik me er erg thuis voelde: het had veel van de leeraarstafel (eindexamen-commissie!) vnl. door De la C. inderdaad. Maar wie weet.... Om te beginnen zullen ze nu in 't volgend nr. een hfdstuk of fragmenten plaatsen van dit Mul. II. Dan zien we verder.

Ik wou Zaterdag 24 Sept. - dat is dan niet overijld! - nog een bijeenkomst hebben,5562 nu liefst wèl met ons 7en. Waar? In B'zorg? Ik heb Pringgo al geschreven. Zal Koets er morgen naar vragen (hij komt morgenavond hier).

En de Oorlog?

En Pallavicini?

Hartelijk gegroet door ons twee en dank bij voorb. voor 't karweitje.

Je E.

5561Zie voor Kritiek en opbouwDe la Court was directeur van de Hollandsche-Inlandsche Kweekschool te Bandoeng.
5562Van de redactie van Noesantara.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie