E. du Perron
aan
H. Samkalden

Batavia, 11 juli 1938

Batavia, 11 Juli '38.

Beste Hugo,

Ik kom eens als schuldeiser bij je optreden. Nix stuurde me nl. zijn rekening voor Levet (f 42.50, dus werkelijk spotgoedkoop!) en nu wou ik hem daar liever niet op laten wachten. Door contribueeren van Groeneveldt, Leo Jansen en Sk. - en Adé Tissing - bracht ik f 30. bijeen. Dus f 12.50 nog voor mezelf. Zou je die f 5. van jou dus eerstdaags aan Nix kunnen sturen? Het juiste adres is: A.C. Nix, uitgever, Landraadweg 3, Bandoeng.

Dank, en tot ziens in Meester.

Hartelijk je

E.

Zou ik Ritman ook contribuabel achten, of vind je niet dat hij dat waard is?

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie