E. du Perron
aan
H. Samkalden

Batavia, 2 juni 1938

Batavia, Donderdag.

Beste Hugo,

Van Leur en jij zullen 't nu wel weten dat De Ind. Crt. dat stukje teruggenomen heeft. Je hebt dien heer Jansen5409 zijn fatsoen dus onderschat. Hij heeft ook aan Leo J. geschreven dat die mij zeggen moest dat 't gebeurde hem speet. Aardig; en dit alles is zeker te danken aan jullie briefjes. Ik weet niet of jij hem hebt meegedeeld dat v.d. Kop ook gesolliciteerd had, maar hij schreef aan Leo J. dat hem ‘inderdaad gebleken’ was dat het heele stukje berustte op ‘rancune en jalouzie’.

Verhoeven is dolblij met de rectificatie, niet alleen om mij, maar om zijn archief Hij heeft, met die rectificatie in de hand, een gesprek gehad met mevr. P. dat zeer vermakelijk was - in deze komedie van zich niet kwaad te toonen is V. uitstekend, moet ik zeggen. Ik vertel je wel de details als ik je terugzie. Mevr. P. vond het stuk heelemaal niet schunnig en niet onjuist, zei ze, want inderdaad hoorde ik immers niet op 't Archief - en ook al omdat ik geen gentleman ben. Bep daarentegen wordt ‘in haar kringen’ wèl een lady gevonden. (Wat zal ze zich beleedigd achten, eerst een stem als de koningin en nu dit ook nog!) Tenslotte op V.'s vraag of zij niet wist wie dat stuk eig. geschreven had, zei ze: ‘och, die initialen; ze zetten er soms maar wat onder; - mijn man zou ook met andere initialen teekenen als hij zoo'n stukje schreef’ Waarop V.: ‘Nou, dat zou ik dan dubbel schandelijk vinden.’ En dat pal bovenop die beschouwing over het gentlemanlike!

Maar je mist veel als je den toon niet hoort. Je moet je haar en zijn toon erbij denken. Het gesprek was trouwens langer.

Verder zit ik bij. Ik heb volle dagen, omdat ik bij twee verschil-lende leeraren zit. Het begint om 7 uur en is om half 2 of 2 uur eerst afgeloopen. Daarom dit korte briefje. Ik ben suf als ik thuis kom, en ga nu wat de zeewind opzoeken in een open taxi om me van de christelijke M.O.-sfeer te zuiveren. Tot iets goeds 's avonds kom ik niet. Zaterdag ga ik nr. Bandoeng, Maandag ben ik weer terug. Hartelijke groeten, ook aan Van Leur, een hand van je

E.

Kom je me volgende week niet eens opzoeken?

5409E. Jansen was hoofdredacteur van de Indische courant.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie