E. du Perron
aan
J. Greshoff

Batavia, 11 juli 1938

Beste Jan,

Gelijk hiermee zend ik je 6 exx. Poèmes van Levet, die ik hier in Indië liet drukken.5453 Wil jij (vanuit de Azuren Kust waar de arme overleed) voor doorzending zorgen? 1 ex. is voor jou, 1 voor Menno, 1 voor Henny, 1 voor Jany, 1 voor Arthur, 1 voor Jan van Nijlen.

Nu moet ik nog f 12.50 bijeen zien te brengen voor de drukkosten. Ik heb nog wel wat exx. over. Kan je bedenken wie in aanmerking komen om me er een paar ‘af te nemen’? Nijkerk, Henri Mayer? Als je denkt dat je later, als je in Brussel terug bent, er 5 kunt plaatsen à f 2.50 of 6 à f 2. of zoo, schrijf het me; dan stuur ik je 5 of 6 exx. naar de boulevard Reyers.

Dit is een ‘zakenbrief’, dus hij gaat apart.

Hartelijk je

E.

Batavia, 11 Juli '38.

5453H.J.-M. Levet, Poèmes. Imprimés à l'Ile de Java en trente exemplaires 1938. Herdruk van de editie van L.-P. Fargue en V. Larbaud.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie