E. du Perron
aan
F.E.A. Batten

Batavia, 15 juli 1938

Batavia, 15 juli '38.

Beste Freddy,

Veel dank voor de eerste zending! Nix begint al met zetten, en kan nu desgewenscht zelfs afdrukken tot het jaar 1672 (d.i. na Matth. Cramer). Het stuk uit de inleiding v. Nic. de Graaff (O.I. Spiegel) is zóó fraai en treffend, dat ik het als motto voor den heelen bundel neem.5454 Bep heeft hier geen ex. van haar dissertatie,5455 maar zal aan Paris schrijven je een ex. te zenden; ze meent overigens dat je er niets aan hebben zult. Maar dat moet jij weten, heb ik betoogd. Later zal ik je nog wat foto's sturen ter illustratie van Ducroo, maar die notities moet je zelf maar eens overschrijven bij Greshoff, dat is me te machtig! Schrijf later eens naar Bdg. wat je al hebt, als foto's; ik bezit n.l. nog heel wat clichés ook uit oude tijden, en misschien zelfs nog wat ‘dubbelen’. - Ik vertrek morgen naar Gedong Menu. Adres, tot 15 Aug. ongeveer: c/o fam. Scheltens, Pasarstraat 142, Mr. Cornelis. - Vooràl niets nr. Binnerts sturen, want die zit zelf in Europa! Ik hoop van harte dat je dat niet gedaan hebt. Het oude adres (Molenvliet) is veilig, want dat heb ik aan de Post laten veranderen. Tot later. Ik stuur je gelijk hiermee een deeltje Poèmes v. Levet (je weet wel, die zoo'n invloed had op Larbaud), hier gedrukt. Wees er vriendelijk tegen! Later meer; de koffers overstelpen ons. Hartelijk je

E.

5454DP heeft inderdaad een groot stuk uit N. de Graaff, Reisen na de vier gedeeltens des werelds [...], Hier agter is by gev. d'Oost-Indise Spiegel [...] (Hoorn 1701) als motto voor De muze van Jan Companjie genomen.
5455E.G. de Roos, Het essayistisch werk van Jacques Rivière. Amsterdam: Paris 1931.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie