E. du Perron
aan
G.M.G. Douwes Dekker

Batavia, 18 januari 1938

Batavia, 18 Jan. '38.

Waarde Heer Douwes Dekker,

Ingesloten het stuk terug. Ik kreeg net een duplikaat ervan! Ik denk dat Koning het werk van Saks niet kent.

Wat het stuk van Bruch5180 - mij totaal onbekende naam - aangaat, ik heb er geen idee van, wie u dat kan hebben laten zenden. Kan het niet een initiatief van dien boekhandel zijn geweest? Intusschen, leest u voort, en u zult wschl. gewaar worden dat tot besluit Multatuli bij de ennesbejigheid zal worden ingelijfd. Dit Haagsche Maandschrift (notoir prul, maar goed betalend - neen, dus goed betalend) is zeer fascistisch getint. Voor iemand die boven en buiten de partijen staat, heet M. dan toch maar... monarchist, nationalist (!) en imperialist, blijkens den titel. Ik zou het stuk wel graag lezen; kan u het mij zenden, bij gelegenheid?

Wat een pech dat u nu nog steeds met werkjes wordt opgescheept. Wat mij betreft, ik wen héél slecht aan het gareel. De landsarchivaris is mij merkbaar genegen en zeer geschikt, maar het werk is eig. ellendig, omdat het èn geestdodend is èn toch alle aandacht vraagt. Je kunt het niet machinaal doen zonder de onaangenaamste fouten te maken.

Ik denk, eerlijk gezegd, dat wij spoedig naar Europa teruggaan. Voorlopig hebben we ons vertrek op ± 1 Juli gezet. - Natuurlijk hoort u daarover nader.

Het beste met al de drukte die den 25en u nu al wel geven moet, en tot spoedig, denk ik.

Gaarne uw

EdP.

5180H. Bruch, ‘Multatuli: Monarchist, Nationalist, Imperialist’. In Haagsch maandblad 28 (1937) 4 (oktober), p. 358-377. Op het eind van zijn artikel schrijft Bruch: ‘Multatuli was tegen allerlei dingen. Nu beweren liberalen, socialisten, communisten en anarchisten, dat ze ook tegen die dingen zijn en dat Multatuli dus hun geestverwant is. Men heeft verduisterd, waar Multatuli vóór was. Dat is een andere Multatuli. Ik heb gepoogd, u dien te leeren kennen.’
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie